nieuws

NVWA accepteert Riskplaza-audit+ certificatiesysteem

Algemeen

NVWA accepteert Riskplaza-audit+ certificatiesysteem

Vanaf heden is de Riskplaza-audit+ terug te vinden op Ketenborging.nl. Riskplaza richt zich op het toepassingsgebied ‘Borging van grondstofgevaren’.

Ketenborging.nl is in 2014 gelanceerd door de Taskforce Voedselvertrouwen. Overheid, ketenpartners uit het bedrijfsleven en toezichthouders werken samen om het vertrouwen in de voedselketen te herstellen. Doelstelling hierbij is om bedrijven uit de voedselketen een overzicht te bieden van erkende kwaliteitssystemen, die voldoen aan strenge criteria op het gebied van voedselveiligheid en –integriteit. Deze criteria zijn opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Momenteel staan er elf kwaliteitsschema’s op Ketenborging.nl, waarvan vijf nog onder behandeling zijn.

Riskplaza

Eén van de kwaliteitssystemen die op Ketenborging.nl terug te vinden is, is het Riskplaza-audit+ certificatiesysteem. Riskplaza is een initiatief van de bakkerijketen om te voldoen aan de behoefte aan informatie over mogelijke gevaren van ingrediënten. Aansluitend biedt Riskplaza ook maatregelen voor het beheersen van deze gevaren. Het certificatiesysteem richt zich specifiek op de borging van grondstofgevaren van alle ingrediënten die aan bedrijven actief in de voedingsmiddelensector worden geleverd.

Er was al eerder sprake van een convenant tussen de NVWA en Riskplaza. Deze kwam echter te vervallen toen het Productschap Akkerbouw in 2014 werd opgeheven. De samenwerking tussen de NVWA en Riskplaza bleef wel in stand, net als eerder gemaakte afspraken. De acceptatie van de nieuwe audit kan dan ook worden gezien als een vervanging van het convenant.

Internationaal

Voor de acceptatie op Ketenborging.nl heeft Riskplaza de nodige stappen moeten zetten. Voor de accreditering van de certificatie-instellingen was eerst een acceptatie nodig op basis van de internationale ISO/IEC 17021-1:2015 standaard. Dit draagt bij aan het vergroten van een internationaal draagvlak voor de audit. Het effect hiervan is al zichtbaar in het groeiende aantal Riskplaza-audit+ gecertificeerde bedrijven buiten Nederland.

Reageer op dit artikel