nieuws

Minister Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030

Algemeen

Minister Schouten wil naar kringlooplandbouw in 2030

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt de bodem uitgeput te raken, hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord, aldus Rijksoverheid. Om hier tegenstand aan te bieden kiest minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030.

Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen beperkt en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.

Kringlooplandbouw

Minister Carola Schouten: “Ons huidige landbouwsysteem is erop gericht zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijk kosten. Na de WOII was dat ook de grote opdracht. Inmiddels staat onze landbouw daardoor wel steeds meer onder druk. Het wordt nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen en dus minder belastend voor het milieu, ons voedsel te produceren. Om alle producten die het bedrijf verlaten te gebruiken als eindproduct of als grondstof voor andere schakels in de kringloop”.

Schouten: “Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur en levert ook een goede boterham op. Voor deze visie hebben we veel gesprekken gevoerd met boeren, tuinders en verschillende maatschappelijke organisaties. Op basis van deze gesprekken ben ik ervan overtuigd dat we de toekomst van onze voedselvoorziening veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw.”

Positieve reacties Nederlandse banken

De banken in Nederland vinden de landbouwvisie van Schouten goed aansluiten op hun visie en willen meewerken aan een invulling ervan.

De landbouwvisie sluit goed aan bij de voedselvisie van de Rabobank om de voedselketen groener, gezonder en meer gewaardeerd te maken, zegt Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij de Rabobank.

“Het einddoel is nu duidelijk en de bank wil graag meewerken aan de concrete invulling ervan. Het is ook goed dat de inkomenspositie van alle ketenpartijen en vooral die van de boer benadrukt wordt in de visie”, vindt hij.

Ook Pieter Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro, is te spreken over de visie. Hij is positief dat er veel aandacht is voor samenwerkingen.

“Samenwerking tussen een akkerbouwer en een melkveehouder kan al snel iets opleveren voor beide partijen”, zegt hij.  Berntsen zegt dat de bank graag een rol wil spelen in de transitie naar kringlooplandbouw. “Onze rol daarin is om te bewaken dat verduurzaming ook financieel duurzaam is. De boer moet wel wat kunnen verdienen.”

Overige reacties

Hans Huijbers (voorzitter ZLTO) geeft de minister een compliment voor haar visie. Hij mist wel een paar ‘quick wins.” Zo doelt hij bijvoorbeeld op dat bewerkte mest een andere status had kunnen krijgen. Verder nodigt hij de minister van harte uit om samen met de sector na te denken over die ‘quick wins’.

Andé Arfman (voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) reageert als volgt: ”We hebben jaren gevraagd om een stip aan de horizon en die hebben we nu. Daar ben ik tevreden over. Ik heb zeker tien punten gehoord waar niemand het mee oneens zal zijn. De vraag is echter hoe we deze punten gaan bereiken. Het is wel belangrijk dat we de discussie en de oplossingen niet te nauw maken”.

 

Reageer op dit artikel