nieuws

Alliantie Stop Kindermarketing: ‘Huidige reclamecode is onvoldoende’

Algemeen

Alliantie Stop Kindermarketing: ‘Huidige reclamecode is onvoldoende’

Mark Wijne van Unicef stuurde namens de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding een open brief aan de deelnemers van de thematafel overgewicht van het Preventieakkoord. Hierin vraagt hij aandacht voor enkele maatregelen die volgens de Alliantie moeten worden opgenomen in het Preventieakkoord.

Het Preventieakkoord is een akkoord tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verschillende partijen, waaronder de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, de Koninklijke Horeca Nederland en Partnership Overgewicht Nederland. Het doel van het akkoord is om de gezondheid van mensen en Nederland als geheel te verbeteren. De drie thema’s waarop het akkoord zich richt zijn overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik.

De open brief richt zich op de thematafel overgewicht. Volgens de Alliantie is het huidige akkoord niet voldoende om kinderen te beschermen tegen marketing van ongezonde voeding. In de brief wordt een drietal maatregelen voorgesteld.

Schijf van Vijf

Ten eerste wil de Alliantie dat kindermarketing enkel nog wordt toegepast op producten van de Schijf van Vijf. Op die manier wordt kindermarketing op een positieve manier ingezet, stelt Wijne. Verder wil de Alliantie dat het begrip ‘marketing gericht op kinderen’ via verpakkingen en point-of-sale materiaal veel breder wordt opgevat.

Na het verbieden van licensed characters is het zaak om nu de pijlen te richten op onder andere prijsvragen en cadeautjes. Ten slotte roept de Alliantie op om te zorgen voor een goede handhaving, ook in de online omgeving.

Gezond voedingspatroon

De open brief bevat ook een onderbouwing bij de voorgestelde maatregelen. Zo bevat 94 procent van de reclames over voedingsmiddelen voor kinderen op tv-producten met veel suikers en/of vetten. Daarnaast hoort bijna 90 procent van de productverpakkingen die zich richten op kinderen bij een product dat niet past binnen een gezond voedingspatroon. Ook heeft één op de zeven kinderen onder de dertien jaar overgewicht. Volgens de Alliantie zal dit aantal alleen nog maar toenemen als er geen maatregelen worden genomen.

Mars

Mars is de eerste voedingsproducent die een marketingcode introduceerde. Sinds 2007 beschrijft het bedrijf in deze code hoe zij consumenten informeert over wat er in de producten zit. Daarnaast stelt de code grenzen aan marketing gericht op kinderen en reclame via digitale media. Onlangs is de code weer aangescherpt ten aanzien van promoties die worden opgezet met partners. 

In de code valt onder andere te lezen dat kinderen onder de twaalf jaar zijn uitgesloten van het mediabeleid van Mars. Volgens het bedrijf kunnen kinderen onder die leeftijd nog niet goed omgaan met reclame. Andere concrete resultaten van de code in de afgelopen jaren zijn het vermelden van nutritionele informatie op de voorzijde van verpakkingen, het terugbrengen van het aantal kilocalorieën per portie chocolade naar minder dan 250, het afstand nemen van het gebruik van beroemdheden en licensed characters (bijvoorbeeld Minions) die zich richten op kinderen onder de twaalf jaar en een jaarlijkse externe audit om de eigen activiteiten kritisch te bezien. 

 

Reageer op dit artikel