nieuws

FSSC 22000 brengt nieuwe richtlijnen voor voedselfraude naar buiten

Algemeen

FSSC 22000 brengt nieuwe richtlijnen voor voedselfraude naar buiten

Food Safety System Certification (FSSC) heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor zowel het tegengaan van voedselfraude als richtlijnen voor het beveiligen van voedselproductie tegen besmettingen (bekend als Food Defense).

De laatste jaren krijgt het tegengaan van voedselfraude steeds meer aandacht, onder andere door enkele voeding gerelateerde schandalen. Deze hebben gezorgd voor een verminderd vertrouwen van de consument in de voedingsmiddelenindustrie. De belangrijkste drijfveer voor voedselfraude is vaak een financieel gewin, maar dit kan wel leiden tot grote gevaren op het gebied van voedselveiligheid. Dit leidt tot een verminderd consumentenvertrouwen, maar daarnaast levert het vaak ook een verlies op voor fabrikanten door de kosten van recalls en de missende opbrengsten. 

Voedselfraude

In de nieuwe richtlijnen heeft FSSC enkele vereisten opgenomen. In het geval van de bestrijding van voedselfraude gaat het om het documenteren en implementeren van een procedure waarmee de kwetsbaarheid van bedrijven kan worden beoordeeld. Verder moet de organisatie maatregelen treffen om indien nodig de gevonden kwetsbaarheden weg te nemen. Ten slotte moet de organisatie een plan opstellen voor het tegengaan van voedselfraude, deze moet voldoen aan de geldende wetten. In de richtlijnen geeft FSSC ook aan hoe bedrijven de doelstellingen het beste kunnen bereiken.

Food Defense

Ook op het gebied van food defense heeft FSSC enkele richtlijnen opgesteld, om risico’s van interne en externe bedreigingen te verminderen. Dit onderwerp werd al eerder behandeld, maar is nu ook afgestemd op GFSI-vereisten. Daarnaast is het nu beschreven op het niveau van het beheersysteem, waardoor food defense onder de verantwoordelijkheid van het management valt.

De vereisten voor food defense lijken op die voor voedselfraude. Bedrijven moeten beschikken over een procedure om potentiële bedreigingen te identificeren en maatregelen bevat om deze bedreigingen tegen te gaan. Ook hier moet een plan worden opgesteld voor alle producten van het bedrijf met de procedures om food defense te integreren in het voedselveiligheidssysteem van de organisatie.

Reageer op dit artikel