nieuws

Europese Commissie publiceert richtlijnen voor het verwerken van afgekeurd voedsel tot diervoeder

Algemeen

Europese Commissie publiceert richtlijnen voor het verwerken van afgekeurd voedsel tot diervoeder

Om voedselverspilling tegen te gaan heeft de Europese Commissie enkele richtlijnen naar buiten gebracht waarmee bedrijven levensmiddelen die niet langer bestemd zijn voor menselijke consumptie makkelijker kunnen omzetten naar diervoeder.

De Europese Commissie wil met deze richtlijnen voorkomen dat voeding die nog geschikt is als diervoeder wordt verbrand of wordt omgezet in biogas. De richtlijnen passen bij het beleid om een meer circulaire economie te creëren waarin minder voedsel wordt verspild.

Bedrijven gaven aan de volgende belemmeringen te ervaren bij het omzetten van afgekeurde levensmiddelen naar diervoeder:

  • Dubbele registratie van inrichtingen als levensmiddelen- en diervoederbedrijven, waardoor zij extra audits van verschillende controle-instanties ontvangen
  • In verschillende lidstaten is het verplicht om deel te nemen aan particuliere certificeringsregelingen voor goede productiepraktijken om diervoeder aan de diervoederindustrie te leveren, terwijl dit vrijwillig hoort te gebeuren
  • Er is te veel verschil in de voorschriften voor de registratie in de verschillende lidstaten.


De richtlijnen zijn beschikbaar in alle Europese talen en zijn bedoeld om de landelijke autoriteiten te helpen bij het toepassen van relevante wetten van de Europese Unie. Om die reden bevatten juridische passages extra uitleg en zijn er meerdere voorbeelden opgenomen.

Zo is er per levensmiddel te zien of het mag worden gebruikt als diervoeder en of het eerst nog verder verwerkt moet worden. Ook is aangegeven welke dieren het product uiteindelijk als voer mogen consumeren.  

De complete richtlijnen (2018/C 133/02) zijn hier terug te vinden.

Reageer op dit artikel