nieuws

Grolsch vermindert waterverbruik

Algemeen

Grolsch vermindert waterverbruik

Bierbrouwer Grolsch had al een hergebruikpercentage van afval van 99,8 procent, maar ook op andere punten heeft het merk zich verder verduurzaamd, blijkt uit het nieuwe jaarverslag ‘Duurzaam met karakter’.

Opvallendste resultaten uit het jaarverslag zijn de afname van het energie- en waterverbruik van de brouwerij. Het energieverbruik daalde met 5,6 procent, het waterverbruik met 9,6%. De Nederlandse Brouwers hebben gezamenlijk als doel gesteld dat het waterverbruik sinds 2005 met 25 procent gereduceerd moet zijn in 2020.

Ambities voor de komende jaren

Grolsch bereikte met een afname in waterverbruik van 4,76 hectoliter per hectoliter bier in 2005 naar 3,21 hl/hl in 2017 een reductie van 33 procent. Het doel is om in 2020 3,05 hl/hl te halen. Het energieverbruik daalde in 2017 naar 88,38 Megajoule per hectoliter afgevuld bier. Een afname van 32 procent ten opzichte van 2005. De ambitie voor 2020 is 80 MJ/hl. 

In 2025 wil Grolsch een volledig CO2 neutrale brouwerij zijn. Alle ingezette energie moet dan op duurzame wijze zijn opgewekt. Belangrijkste uitgangspunt voor Grolsch hierbij is circulair denken en handelen.

Verdere verduurzaming

Grolsch heeft in 2017 nog meer aanpassingen doorgevoerd om duurzamer te kunnen brouwen. Zo wordt de restwarmte van de boilers gebruikt om de koude vers waterstroom die de boilers in gaat voor te verwarmen. Dit levert een besparing van aardgas op.

Verder ligt er een ontwerp klaar voor een warmtewisselaar voor in de schoorsteen. Deze kan in 2018 worden ingezet om restwarmte uit de schoorsteen terug te winnen.

Tot slot kiest Grolsch ervoor om de filters van haar waterbehandelingsinstallatie te spoelen met water wat uit de afvalwaterzuivering afkomstig is. 

Duurzame verpakkingen

Ook bij de verpakkingen van Grolsch staat duurzaamheid voorop. 100% van de verpakkingen is FSC gecertificeerd. In het jaarverslag geeft Grolsch ook meerdere doelen op het gebied van verpakken voor het komende jaar.

Zo wil de bierbrouwer doorgaan met verdere kartonreductie en het aandeel gerecycled papier verder verhogen. Ook wil Grolsch nog meer etiketten produceren zonder aluminium, minder glasverbruik in flessen en meer gerecyclede kunststoffen uit verschillende bronnen inzetten als verpakkingsmateriaal.

Een eerste stap is dit jaar al gezet met de introductie van een bierkrat dat voor 100% bestaat uit plastic consumentenafval.

Reageer op dit artikel