nieuws

Vraag naar biologische producten stijgt 10%

Algemeen

Vraag naar biologische producten stijgt 10%

Bionext, ketenorganisatie voor de biologische sector, verwacht dat de vraag naar biologische producten in 2018 met bijna tien procent zal groeien. De biologische landbouw zal in omvang met vijf procent toenemen, aldus Miriam van Bree, manager Kennis en Innovatie bij Bionext.

Afgelopen jaar groeide de biologische sector ook al, en zelfs harder dan verwacht, namelijk met acht in plaats van zeven procent. Eind 2017 stonden er 4.486 biologische bedrijven geregistreerd bij Skal Biocontrole, een toename van 420 bedrijven. Van de 4.486 bedrijven zijn 1.831 landbouwbedrijven, de andere 2.586 bedrijven verwerken en/of verhandelen de biologische producten.

De biologische bedrijven gebruikten in 2017 samen 56 duizend hectare landbouwgrond, ofwel 3,2% van het totale landbouwareaal. Daarvan is 19% akkerbouwgrond, 5% tuinbouwgrond, 4% groenvoedergewas en 71% grasland, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De groei in bedrijven zit voornamelijk in de branches opslag (+15%) en handel (+11%). In de retail is er vooral groei te zien in de verkoop van biologische eieren, brood, banket, vlees, soep en babyvoeding. Op de biologische productiebedrijven zelf zijn er steeds meer nieuwe instromers onder de varkenshouders, melkveehouders en (glas)tuinbouw.

Inhaalslag zuidelijke provincies

De biologische landbouw kent steeds meer nieuwe instromers, maar de verschillen tussen provincies zijn groot. De zuidelijke provincies hebben het laagste percentage biologisch areaal, maar vertoonden in 2017 een grote groei. Was er in Noord-Brabant in 2016 131 hectare land in omschakeling, vorig jaar groeide dit uit met 642 hectare. Daarmee komt het  biologisch areaal in Noord-Brabant op maar liefst 6.836 hectare.

In Zeeland en Limburg vervijfvoudigde het aantal hectare land dat in omschakeling is ook, waardoor in deze provincies het biologisch areaal nu respectievelijk 2.179 en 2.053 hectare bedraagt. Ter vergelijking, in de andere provincies liggen deze aantallen tussen de 4.611 hectare (Groningen) en 10.342 hectare (Flevoland).

Ondanks deze toename in areaal benadrukt Bionext dat verdere groei in de biologische sector hard nodig is om aan de sterk groeiende vraag te kunnen voldoen.      

Rol voor de provincies

Bionext wil dat de provincies een prominente rol krijgen als het gaat om het stimuleren van biologische landbouw, bijvoorbeeld door het organiseren van omschakelprojecten. Deze vinden momenteel al plaats in Groningen en Limburg. Boeren daar krijgen een introductiecursus waarbij ze kennismaken met biologisch telen. Tijdens de cursus kunnen de boeren met experts financiële en bedrijfsmatige aspecten bespreken. In Limburg worden daarbij ‘boerenbuddies’ ingezet: een ervaren bio-boer treedt daarbij op als vraagbaak voor de omschakelaars. Andere provincies kunnen wat Van Bree betreft deze aanpak zo overnemen.

Reageer op dit artikel