artikel

Young QA: Hoe is het QA-vak veranderd?

Algemeen

Young QA: Hoe is het QA-vak veranderd?

Jonge kwaliteitsprofessionals stellen in deze rubriek een vraag aan een ervaren vakgenoot. Dit artikel is verschenen in VMT 2 van 22 februari 2019.

Deze keer vraagt Harold van der Linden van Vion: “Er is in de loop der tijd veel veranderd in de kwaliteitszorg. Hoe heb jij de veranderingen ervaren en hoe ben je daarmee omgegaan? En is het vak daardoor nu moeilijker of gemakkelijker?” Daniel Linssen van FrieslandCampina geeft antwoord.

Het vak kwaliteit is inderdaad dynamisch en heeft de laatste tien jaar verre van stilgestaan. Daar waar het voorheen initieel om de voedselveiligheid van het product ging, mag een QA-deskundige zich nu ook specialist noemen op onderwerpen zoals voedselfraude. Waar kwaliteitsmanagement zich vroeger meer op de interne organisatie richtte, neemt nu een voedselproducerend bedrijf steeds meer ketenverantwoordelijkheid. Kwaliteit begint en stopt immers niet aan de poort. De kennis van medewerkers over kwaliteit vertaalt zich in bewustwording, weten waar je mee bezig bent. Tel daarbij op dat digitalisering zorgt voor nieuwe mogelijkheden, de industrie steeds transparanter wordt voor de consument en de kwaliteitsperformance zich tegenwoordig in kpi’s laat meten. Het vak van een QA-deskundige heeft dus zeker niet stilgestaan.

Ik heb deze veranderingen zelf als erg interessant en verrijkend ervaren. Het is belangrijk dat je als kwaliteitsdeskundige goed op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwsbladen, kennisevents, trainingen of sparren met QA-collega’s helpen hierbij. En kijk ook of er branche-initiatieven zijn die je kunnen voorzien van specifieke kennis. Als deskundige help en support je het bedrijf te bepalen of veranderingen in het kwaliteitsbeleid nodig zijn. Nieuwe wetgeving of nieuw uitgebrachte certificeringsstandaarden, zoals IFS en BRC, kunnen erg veel impact hebben. Het management en de medewerkers op de werkvloer verwachten op hun beurt weer dat je de impact van ontwikkelingen goed weet te vertalen. Haal op tijd het net op en neem het management en je collega’s vanaf het begin van deze wijzigingen mee. Begrijpelijke taal, kort en bondig met een duidelijke uitleg over de impact, en concrete acties helpen hierbij. Zo weet je zeker dat je klaar bent als de implementatiedatum nadert.

De verbreding van het QA-vak en de competenties die een QA-deskundige moet beheersen, maken het vak zeker moeilijker. Daar komt nog eens bij dat je kennis nodig hebt van de specifieke sector. Dat laatste aspect onderstreept mede jouw meerwaarde als QA-deskundige. Je moet immers de vertaalslag kunnen maken. Een tip: blijf tijd vrijmaken voor verdieping en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo weet je zeker dat je de veranderingen voorblijft.

Daniel LinssenDaniel Linssen is QA-specialist Food Safety & Regulatory Affairs bij FrieslandCampina Ingredients. 

Reageer op dit artikel