artikel

Consument moet ‘mindless minderen’

Algemeen

Consument moet ‘mindless minderen’

Het ministerie van VWS zit met stakeholders, gemeenten, patiëntenorganisaties, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en het bedrijfsleven om tafel om te komen tot een Nationaal Preventieakkoord. FNLI-directeur Marian Geluk zit er ook bij en noemt de besprekingen ‘intensief’, maar is optimistisch over de voortgang. Dit artikel is verschenen in VMT 13 van 2 november 2018.

“Waar we elkaar in vinden is de ambitie en het initiatief om met veel maatschappelijke partijen te werken aan het terugdringen obesitas”, zei Geluk onlangs op de jaarbijeenkomst van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) in Amersfoort. Volgend jaar moet er zeker een akkoord zijn, maar verder ging ze daar niet op in. “De besprekingen rond het Preventieakkoord, begeleid door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn intensief. We ontmoeten elkaar regelmatig en er is veel contact. Dat contact is soms best een beetje heftig.” Dat werd beaamd door staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS via een videoboodschap: “We staan aan de vooravond van het sluiten van het Nationaal Preventieakkoord. Dat is best een ding, maar we gaan stappen zetten op het domein van overgewicht, alcohol en roken. De FNLI is voor mij een heel belangrijke partner hierin.” Bij overgewicht denkt hij aan maatschappelijke ellende: “Er zijn wijken waar een op de drie jongeren kampt met overgewicht. Dat brengt hart- en vaatziekten en suikerziekte met zich mee, en veel maatschappelijke kosten. Daar vechten we tegen, ook met behulp van de FNLI. Het waren best wel ingewikkelde gesprekken. Ik herinner me allerlei ontmoetingen met Marian Geluk en andere partijen. Dan kwam de vraag op tafel: wat kan de FNLI doen en wat kunnen andere partijen doen? Ik denk dat we met elkaar hele mooie stappen hebben gezet. We maken afspraken over minder suikers, vet, zout en calorieën en meer ‘Schijf van Vijfproof ’. Onlangs was ik bij een proefsessie van de FNLI en zag en proefde dat fabrikanten echt hun best doen om producten en lekker en gezond te maken.”

R&D-investeringen weer hersteld

De investeringen van de levensmiddelenindustrie in R&D zijn na drie jaren van forse daling weer hersteld (figuur 1). In 2016 werd er met € 371 miljoen maar liefst 17% meer uitgegeven aan R&D dan in 2015 (€ 317 miljoen). Daarmee zit de industrie weer op het niveau van 2011 (€ 379 miljoen). Dat blijkt uit cijfers van de Monitor Levensmiddelenindustrie 2018 die de FNLI onlangs presenteerde op haar jaarbijeenkomst. Met de groei van 17% in 2016 (bron: CBS, cijfers kennen een vertraging, red.) lijkt de sterke daling in R&D-uitgaven in 2015 incidenteel te zijn geweest. Volgens het CBS had die daling voornamelijk te maken met dalende R&D-uitgaven bij een tiental grote bedrijven uit de levensmiddelenindustrie. Krimpende budgetten, of de focus op R&D-activiteiten in een andere bedrijfstak, kunnen hiervoor de verklaring zijn.

Mindless minderen

De FNLI zet binnen het Preventieakkoord in op vier pijlers. Geluk: “De eerste pijler is wat mij betreft ‘mindless minderen’. Consumenten maken ontzettend veel beslissingen op één dag en denken niet over iedere beslissing na. Het zou mooi zijn als de industrie consumenten helpt om onbewust minder calorieën binnen te krijgen.” Een tweede pijler betreft een integrale aanpak in wijken om jongeren op gezond gewicht te brengen. “De derde pijler gaat over situaties waarin we veel te veel eten. Want wij kunnen wel herformuleren, maar dat helpt dan ook niet meer. Ik denk dat we dan dapper genoeg moeten zijn om met elkaar te benoemen dat dit gebeurt en dat we daarvoor een gezamenlijke aanpak kunnen bedenken.” De vierde gaat over een aanpak rond gezonde voeding voor jonge kinderen. Geluk zou naar eigen zeggen dolgraag alles over het aankomende akkoord willen zeggen, maar doet dat niet: “Zodra er een akkoord is getekend doen we weer volop mee met de maatschappelijke dialoog.”

FNLI figuur 1

Overige uitdagingen

Het Preventieakkoord is overigens niet het enige waar de fabrikantkoepel nu druk mee is. Tijdens de jaarbijeenkomst zette Bas Alblas, de nieuwe FNLI-bestuursvoorzitter (en ceo van Lamb Weston/Meijer) de sleuteldossiers voor de komende tijd op een rij:
1. Voedselveiligheid. De FNLI kijkt welke aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Sorgdrager over de fipronilaffaire óók van toepassing zijn op andere productieschakels dan die van de eierketen.
2. Voeding & Gezondheid. De FNLI blijft gezamenlijke, liefst branchebrede productherformulering stimuleren.
3. IMVO Convenant Voedingsmiddelen. Op 29 juni heeft de FNLI het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Convenant voor de Voedingsmiddelenindustrie medeondertekend.
4. Klimaat- en Energieakkoord. Een akkoord voor duurzaam energiebeleid tussen overheid, bedrijfsleven en stakeholders.
5. Visie op Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Minister Schouten van het gelijknamige ministerie heeft in september haar nieuwe toekomstvisie gepresenteerd onder het motto ‘Waardevol en verbonden’. Het komende jaar wil de FNLI samen met het ministerie van LNV en ketenpartners deze visie concreet invullen.

Nieuw in 2019: FNLI-Award

De FNLI heeft op haar jaarbijeenkomst een nieuwe prijs gelanceerd: de FNLI-Award. De prijs is bestemd voor innovatieve medewerkers in de levensmiddelenindustrie. De FNLI wil met deze prijs fabrikanten die zich bezighouden met duurzaam verpakken, productverbetering, vernieuwende inzichten ten aanzien van operationalisering, internationale verantwoorde inkoop of energiebesparing in het zonnetje zetten. De jury bestaat uit stakeholders uit de industrie, de prijs wordt voor het eerst in 2019 uitgereikt. De winnaar krijgt de titel ‘Frontrunner van de levensmiddelenindustrie’ en een eenmalig geldbedrag van € 5.000,- te besteden aan de doorontwikkeling van de opgedane kennis in het project.

Reageer op dit artikel