artikel

Trusted Source verbetert data in levensmiddelenketen

Algemeen

Trusted Source verbetert data in levensmiddelenketen

De overheid zet ambitieuze projecten in gang die informatie over voedingsmiddelen opleveren. Het ministerie van Volksgezondheid steunt het Voedingscentrum bij de bouw van de EtiketWijzer-app, terwijl Economische Zaken ook herkomst en traceerbaarheid daarbij betrekt via het Trusted Source project.

De belangstelling groeit voor de herkomst van de producten die door de levensmiddelen keten gaan. Consumenten willen onder meer weten dat het product uit een betrouwbare bron komt, uit welk land het afkomstig is en of het biologisch is of niet. Maar hoe gedetailleerd moet die informatie voor hen zijn? Willen ze bijvoorbeeld de boer kennen of volstaat een certificaat zoals dierenwelzijn?

Bedrijven dienen dit te weten zodat ze uit het oogpunt van kosten en baten kunnen bepalen welke informatie zij wel of niet in de keten moeten verzamelen en bijhouden. Herkomst voor de consument is wat anders dan traceerbaarheid voor bedrijven: minder gedetailleerd, maar even belangrijk.

Betrouwbare gegevens

Of het nu gaat om de EtiketWijzer-app die het Voedingscentrum ontwikkelt, om inzicht in de herkomst of om tracering; het staat of valt allemaal met betrouwbare gegevens. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken met Wageningen University & Research het project Trusted Source opgezet.

Doel daarvan is bepalen hoe het bedrijfsleven gegevens over voedselproducten op een nog eenduidiger en betrouwbaarder manier beschikbaar kan stellen dan nu het geval is. Het project bouwt verder op de aanbevelingen uit het rapport Reis door de Keten van de Alliantie Verduurzaming Voedsel (AVV).

Dit moet inzicht geven in de mo – gelijkheden voor een zoveel mogelijk gestandaardiseerde aanpak, zodat partijen niet onnodig kosten hoeven te maken om aan uiteenlopende wensen te voldoen. Door mee te doen aan dit project, kunnen deel nemers een voorlopersrol en –positie verwerven in de realisatie van een zinvolle transparantie in de levensmiddelenketen.

Belang bedrijfsleven en consument

Het vierjarig project start dit jaar. In de eerste fase wordt de uitdaging uitgewerkt en wordt tussen WUR en ministerie van EZ, AVV, CBL, FNLI, ZLTO, GS1 NL en bedrijven overlegd over hun deelname. Zowel het belang van de consument als dat van het bedrijfsleven telt. Het project is een publiek-private samenwerking (PPS), waarbij normaliter overheid en bedrijven ieder voor de helft voor de financiering zorgen.

Bijzonder is dat de overheid een relatief groot deel van de kosten van met name onderzoek betaalt. In het eerste jaar is dat 87 procent. De rest dragen de brancheorganisaties bij. Na de uitwerking worden in de periode van 2018 tot 2020 de te maken afspraken in de praktijk getoetst. Bedrijven worden uitgenodigd hierover mee te denken. EZ streeft ernaar om met WUR en bedrijven de basis te leggen voor verdere verbeteringen in de hele voedselketen. Ambitieus, maar ook nodig.

 

Reageer op dit artikel