artikel

Column – Terug naar af?

Algemeen

Column – Terug naar af?

In de ons omringende landen zie je steeds meer retailers die zelf audits uitvoeren bij hun al GSFI-gecerti!ceerde leveranciers. Hun belangrijkste argumenten?

Download pdf

Reageer op dit artikel