artikel

CO2-arme ketens

Algemeen

De voedselketens zuivel, vlees en groente & fruit leveren een dominante bijdrage aan het broeikaseffect van voedingsmiddelen. TNO heeft verkend op welke wijze tot 2050 meer dan 80% reductie van broeikasgasemissies (t.o.v. 1990) is te realiseren. Dit tweede artikel in een drieluik belicht de zuivelketen.

Reageer op dit artikel