artikel

CO2-arme ketens (1)

Algemeen

De voedselketens zuivel, vlees en groente&fruit leveren een dominante bijdrage aan het broeikaseffect van de voedingsmiddelen. De ketenstappen kweek/teelt (boerderij) en verwerking (processen in de industrie) hebben veruit het grootste aandeel; daarna volgen distributie, detailhandel en consumenten. TNO heeft verkend op welke wijze tot 2050 meer dan 80% reductie van broeikasgasemissies (t.o.v 1990) is te realiseren. Dit eerste artikel in een drieluik belicht de groente- en fruitketen

Reageer op dit artikel