artikel

‘Ketenaanpak is nodig’

Algemeen

In maart presenteerde de Task Force Duurzame Palmolie haar eerste jaarrapportage. Hieruit bleek dat 21% van de palmolie die de voedingsindustrie gebruikt duurzaam is. In de Task Force werken alle ketenpartijen samen aan het doel om 100% duurzame palmolie te bereiken in 2015, maar er moeten nog een aantal slagen gemaakt worden.

Reageer op dit artikel