artikel

ISO 26000 zelfverklaring extern geverifieerd

Algemeen

Via een zelfverklaring kunnen bedrijven tonen dat zij de ISO 26000 voor Maatschappelijk Verant-woord Ondernemen toepassen. FrieslandCampina, Bavaria en Albron vonden dat niet afdoende en lieten zich extern verifiëren.

Reageer op dit artikel