artikel

Stelling: ‘2010 wordt het jaar van de hernieuwde groei voor de voedingsmiddelenindustrie’

Algemeen

a) Eens. In de loop van het jaar komt de groei weer op zijn oude niveau van voor de crisis. b) Oneens. De retail zal weer flink groeien, maar voor de voedingsindustrie blijft het kwakkelen.c) Zowel retail als voedingsindustrie zullen groeien. Maar het groeiniveau van voor de crisis zal bij lange na niet worden bereikt.d) Anders, namelijk …

Stelling: ‘2010 wordt het jaar van de hernieuwde groei voor de voedingsmiddelenindustrie’

a) Eens. In de loop van het jaar komt de groei weer op zijn oude niveau van voor de crisis.
b) Oneens. De retail zal weer flink groeien, maar voor de voedingsindustrie blijft het kwakkelen.
c) Zowel retail als voedingsindustrie zullen groeien. Maar het groeiniveau van voor de crisis zal bij lange na niet worden bereikt.
d) Anders, namelijk …

Niels Dijkman, sector banker Agrifood van ABN, kiest voor antwoord c.
“Pas in 2012 zal de omzetgroei weer net zo groot zijn als voor de economische crisis. Macro-economen hinken op twee gedachten: is het definitief herstel ingezet mede door de aantrekkende export of zal, nu de overheden stoppen met investeren, de consument ook de hand op de knip blijven houden bijvoorbeeld door een oplopende werkeloosheid? Op dit moment verwacht ik dat in navolging van een voorzichtig herstel van de Nederlandse economie ook de voedingsmiddelenindustrie zich zal herstellen. De investeringsbereidheid in de sector is relatief groot en de pieken en dalen qua vraaguitval zijn beperkt door de aard van de producten (‘men blijft eten en drinken’).”

Sebastiaan Schreijen, associate director Processed Food & Retail van de Rabobank denkt dat nog wel even duurt voor het oude groeiniveau is bereikt.
“Enerzijds omdat de grondstofprijspiek van 2007/08 een zwaar stempel heeft gedrukt op de groei tot en met 2009. Anderzijds omdat de recente ontwikkelingen in het Nederlandse supermarktlandschap naar verwachting een drukkend effect zullen hebben op het prijsniveau in 2010. Met de vorming van Bijeen (nieuwe inkooporganisatie, red.) is de onderhandelingsmacht van de retailers ten opzichte van de voedingsindustrie weer iets toegenomen. Daarnaast lijkt de overname van Super de Boer de aanzet te zijn voor een nieuwe prijzenslag tussen de verschillende retail-formules. Kostenbesparingen in de voedingsindustrie zullen dus ook in 2010 nog aan de orde van de dag zijn.”

FNLI-directeur Philip den Ouden ziet nog voldoende obstakels voor de branche.
“Bij een aantrekkende wereldeconomie zal de groei in export blijven. Het is afwachten wat er in de consumentenmarkt gebeurt. Wij verwachten een verheviging van de concurrentie in de retail waardoor prijsdruk zal blijven. Dit gegeven, gecombineerd met een gelijkblijvende koopkracht voor werkenden en een afnemend koopvermogen van de bevolking door nog toenemende werkloosheid, is een obstakel voor gezonde omzet en margegroei van de levensmiddelenindustrie.”

Hoogleraar Food, Farming and Agribusiness Siem Korver van de Universiteit van Tilburg houdt het op d.
“In 2010 zal er gematigde groei voor de voedingsmiddelenindustrie in Nederland zijn als we in staat zijn om klantloyaliteit te vergroten, onze exportpositie te verbeteren, creatief om te gaan met de ontwikkelingen van private label-producten versus A-merken en strategische samenwerking aan te gaan met afnemers. Voor Nederland liggen er mogelijkheden in een verdere ontwikkeling van de concurrentiekracht, gebruikmakend van innovatie en van de grote verschillen van de wereldwijde consumentenmarkten. Tevens zal de voedingsmiddelenindustrie de uitdagingen op het terrein van duurzaamheid en gezondheid in 2010 moeten aangaan.”

Reageer op dit artikel