artikel

Stelling: ‘De EFSA kan niet streng genoeg zijn bij het beoordelen van claims’

Algemeen

Stijn Hermans van Johnson Diversey gaat helemaal voor antwoord b. “Als een fabrikant iets claimt moet hij het ook waarmaken, anders de claim niet gebruiken. EFSA, ga zo door.” Voor Hein Vrolijk, consultant bij Green & Agri Business, kunnen claims niet streng genoeg zijn. “Niet alleen voor de geloofwaardigheid, maar ook om echte innovatie te bevorderen. Want juist …

‘De EFSA kan niet streng genoeg zijn bij het beoordelen van claims’

a) Oneens. De EFSA is juist veel te streng in het beoordelen van claims.

b) Eens. Claims mogen consumenten niet op het verkeerde been zetten.

c) Geen van beide. Strenge claims bevorderen de geloofwaardigheid van een product maar remmen innovatie in de voedingsindustrie.

d) Anders, namelijk …

Stijn Hermans van Johnson Diversey gaat helemaal voor antwoord b. “Als een fabrikant iets claimt moet hij het ook waarmaken, anders de claim niet gebruiken. EFSA, ga zo door.” Voor Hein Vrolijk, consultant bij Green & Agri Business, kunnen claims niet streng genoeg zijn. “Niet alleen voor de geloofwaardigheid, maar ook om echte innovatie te bevorderen. Want juist als bedrijven gedwongen worden om aan hoge eisen te voldoen op het gebied van suiker-, zout- en vetgehalte, worden ze creatief, en kunnen ze laten zien dat ze beter zijn dan andere.
Hij maakt wel een voorbehoud. “Wel moet worden voorkomen dat hogere eisen leiden tot meer bureaucratie.”

Alle claims dienen altijd bewijsbaar te zijn, vindt FrieslandCampina. Woordvoerder Rob van Dongen: “Een juiste en afgewogen toetsing en goedkeuring door de EFSA is in het
belang van de geloofwaardigheid van claims voor de consument en dus in het belang van het voedingsmiddelenbedrijfsleven. Het werkelijke probleem zit niet zozeer in de beoordeling van deze claims, maar in de voedingsprofielen. Wanneer de huidige voorstellen van de Europese Commissie worden aangenomen dan kan onder meer op een belangrijk basisvoedingsmiddel als kaas vrijwel geen enkele claim meer worden gebruikt. Terechte claims zoals ‘rijk aan calcium’, ‘verminderd vetgehalte’ en ‘verminderd zoutgehalte’ zijn dan niet meer mogelijk.
Elke innovatie in de richting van onder andere verminderd vet- of
zoutgehalte wordt hiermee geblokkeerd en aan de consument kan geen
gezonde keuze worden aangeboden. Deze ontwikkeling past ook niet in het,
in de Voedingsnota verwoorde, beleid van de Nederlandse overheid.”
Kellogg’s kiest de middenweg van antwoord c. Het bedrijf verwelkomt de voordelen van Europese regelgeving voor voedings- en gezondheidsclaims. Dit biedt helderheid en een ‘level playing field’ voor alle producenten. Maar er is ook een negatieve kant. “De lange en complexe goedkeuringsprocedure voor claims kan de snelheid van innovatie negatief beïnvloeden”, zegt woordvoerster Elseline Battenberg. “Productontwikkeling is tenslotte sterk gekoppeld aan consumenteninzichten die vaak snel veranderen in de tijd. Om daar adequaat op te kunnen inspelen is een snelle, efficiënte procedure essentieel. Ook bij het bepalen van de nutriëntenprofielen is een strikt wetenschappelijke en onafhankelijke benadering van belang. Een die rekening houdt met productinnovatie en de rol van een product of categorie in de dagelijkse voeding.”

Reageren op onze nieuwe stelling?
Ga naar www.vmt.nl, button ‘opinie’

Reageer op dit artikel