artikel

De kwaliteitsmanager

Algemeen

Het is niet alleen papierwerk, maar ook monsters nemen in de fabriek en het ontwikkelen van nieuwe producten: Mark van der Haak houdt van de variatie in zijn werk bij Baltussen, de groente- en fruitverwerker in Driel. Maar in hoofdzaak blijft hij kwaliteitsbewaker.

De kwaliteitsmanager

Het is niet alleen papierwerk, maar ook monsters nemen in de fabriek en het ontwikkelen van nieuwe producten: Mark van der Haak houdt van de variatie in zijn werk bij Baltussen, de groente- en fruitverwerker in Driel. Maar in hoofdzaak blijft hij kwaliteitsbewaker.

Wat doet een kwaliteitsmanager precies?

“Zorgen voor een goedlopend kwaliteitssysteem. Je houdt alle normen bij. Als de warenwet wijzigt dan komen er nieuwe inzichten die je probeert te verwerken in nieuwe procedures. Waardoor ook de specificaties en de werkinstructies worden aangepast. De kwaliteitsdienst is het smeermiddel waardoor alles goed loopt, maar zonder monteurs en productiemedewerkers werkt het niet.”

Wat vindt u zo leuk aan uw werk?

“Je mag je overal mee bemoeien. Bij dit bedrijf is veel ruimte. Ik doe bijvoorbeeld ook aan productontwikkeling. Er kan hier gemakkelijk geschoven worden met functies. Zo komt er steeds een stukje bij en dat is een uitdaging. Ik werk hier vijf jaar. En na een gesprek met de directeur kwamen we tot de conclusie dat we nog lang niet op elkaar zijn uitgekeken.”

Zijn er ook nadelen?

“Je bent afhankelijk van de groente van het seizoen. Je kunt niet draaien wat je wilt. In de zomermaanden juli, augustus en september is het alle hens aan dek want dan is het oogsttijd. Ik ga wel twee weken op vakantie, omdat ik kinderen heb. Mijn collega neemt het dan over en gaat in december of mei op vakantie.”

Met wat voor bedrijven doet Baltussen zaken?

“Met alle retailers in Nederland. We doen ook zaken in Duitsland, Groot-Brittannië, België en Frankrijk. Baltussen heeft 32 mensen in dienst en per jaar lopen er 35 miljoen potjes van de band. We zijn groot genoeg om mee te kunnen spelen en klein genoeg om flexibel te zijn. Het hele proces is erop gericht om over een uur een ander product te kunnen draaien. We produceren voornamelijk private labels en zijn de grootste in het biologische segment.”

Welke eigenschappen heeft een kwaliteitsmanager nodig?

“Je moet in ieder geval minder slordig zijn dan ik, ha ha.” Dan serieus. “ Oog voor detail hebben. Als er iets gebeurt in het proces dan moet je weten wat de consequenties zijn. Vooruitdenken.”

Hoe ziet uw werkweek eruit?

“Om acht uur bekijk ik eerst mijn e-mails en agenda. Daarna maak ik een rondje productie en controleer de waterzuivering. Rond negen uur komen alle afdelingen van techniek tot planning bij elkaar voor overleg. Normaal gesproken breng ik de helft van de tijd op kantoor door om lijsten met data en procedures bij te werken. De andere helft kijk ik hoe het gaat in de productie en houd ik mij bezig met productontwikkeling. Een uur per week heb ik overleg met de directeur.”

Is de functie van kwaliteitsmanager in de afgelopen jaren veranderd?

“De voedselveiligheidseisen zijn steeds strenger geworden. De Food Law legt een traceerbaarheid binnen vier uur op. Eerst was er de versie drie van de BRC-norm, nu werken we met vier, die al veel strenger is geworden. In de loop van 2008 komt de BRC-5-norm.”

Welke uitdagingen wachten u de komende maanden?

“De aanvoer van grondstoffen. Die is moeizamer geworden door die hele discussie rondom food, feed en fuel. Boeren staan voor de keuze om een onzeker gewas te telen of gesubsidieerd graan verbouwen voor biobrandstof. Verder werken we er komend jaar hard aan om onze ingrediëntenlijn nieuw leven in te blazen, hier zal ik vijftig procent van mijn tijd voor vrijmaken”

Let u zelf erg op de kwaliteit van het voedsel dat u eet?

“Ik meen over voldoende warenkennis te beschikken om goed voedsel te herkennen. Afgelopen zomer was de groente van slechte kwaliteit. De houdbaarheidsdatum op een zakje koelverse sla was nog niet verstreken, maar op een kilometer afstand zag je dat de kwaliteit twijfelachtig was. Terwijl je yoghurt die over datum is nog prima kunt gebruiken.”

Reageer op dit artikel