artikel

Onderhoud HAK afgestemd op campagne

Algemeen

‘Vers van het land, direct in de pot’. Dat is het motto van groente- en fruitverwerker HAK in Giessen. Een campagnebedrijf waar moeder natuur het tempo bepaalt. Op basis van het campagneplan stelt HAK jaarlijks een onderhoudsplan op voor de installaties in de fabriek. Zo wordt stilstand tijdens de campagne voorkomen. Stolk Transmission Services is verantwoordelijk voor het onderhoud van de ruim 1.800 elektromechanische aandrijvingen in de installaties en biedt 24-uursservice in geval van calamiteiten.

HAK geeft jaarlijks veel geld uit aan het onderhoud van al haar elektrische en mechanische installaties. Uitgangspunt daarbij is dat stilstand van installaties te allen tijde moet worden voorkomen. “Preventief onderhoud staat bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het opbouwen van langjarige relaties met bedrijven. Bedrijven die betrouwbaar zijn beschikken over vakmanschap en houden zich aan de afspraken. Stolk Transmission Services is voor ons zo’n bedrijf. Stolk kan als dochteronderneming van de Stokvis Group op elk gewenst moment putten uit een omvangrijke voorraad elektromechanische componenten en systemen”, vertelt Cees de Jong, teamleider Techniek bij HAK.

Preventief onderhoud
Sales engineer Pieter Peeters van Stolk Transmission Services herinnert zich nog hoe hij 21 jaar geleden begon bij HAK. Het bedrijf kampte met het probleem dat er na het met hogedrukreinigen van de installaties water bleef staan in de elektromotoren. Hoewel toentertijd een onderhoudsplan werd opgesteld, bleef het grootste deel van het onderhoud toch correctief van aard.
Nu is het grootste deel preventief onderhoud, dat elk jaar opnieuw volledig wordt afgestemd op het campagneplan van dat jaar. Als bekend is wanneer de verschillende groenten van het land komen, wordt bepaald wanneer de elektromechanische aandrijvingen van de verschillende productie-installaties aan Stolk worden aangeboden voor revisie. In het daarvan gemaakte overzicht is verder de gewenste leverdatum aangegeven, minimaal twee weken voor aanvang van de campagne, en wordt melding gemaakt van eventuele mankementen die opgemerkt zijn tijdens visuele inspectierondes. De Jong: “Tijdens zo’n inspectieronde wordt onder meer gekeken of de motoren niet vochtig zijn, niet corroderen of er sprake is van olielekkage, de spie niet is uitgeslagen, er speling is op de lagers of de as en of er sprake is van roestvorming in de olie. Te verzekeren dat onze campagne synchroon loopt met het opgestelde onderhoudsschema, hebben onze mensen wekelijks contact met de mensen van Stolk Transmission Services.”

Reiniging en revisie
Verdeeld over twee productielijnen bevinden zich in deze fabriek naar schatting zo’n 1.800 elektromechanische aandrijvingen, zoals elektromotoren, trilmotoren, pompen en motorenreductoren. Op deze lijnen worden per dag maximaal drie soorten verse groenten verwerkt. Per jaar komt het neer op in totaal vijftig verschillende soorten groenten, fruit of een combinatie daarvan, verpakt in vier verschillende potformaten. In totaal ruim honderd miljoen consumenteneenheden (zie kader Productie).
De productielijnen worden wekelijks door een team van tien mensen gereinigd. Een omvangrijke klus die al snel zo’n vier tot zes uur in beslag neemt. Medewerkers van de technische dienst of van Stolk zorgen voor het (de)monteren van de elektromechanische aandrijvingen die voor revisie naar Stolk in Hoogerheide moeten worden verstuurd of daarvan terugkomen. Peeters: “Het reviseren geschiedt voor het grootste deel in onze werkplaats, omdat we daar alle faciliteiten bij de hand hebben. In een enkel geval verrichten we ook werkzaamheden op locatie, zoals uitlijnen.”

Protocol
In de werkplaats van Stolk worden de elektromechanische aandrijvingen conform het met HAK afgesproken protocol elektrisch en mechanisch geïnspecteerd. Afhankelijk van de staat van de betreffende aandrijving kan een revisie onder meer bestaan uit het vervangen van lagers, verversen van de ‘food grade’-olie, het stralen van de behuizing, testen van de werking en/of opnieuw aanbrengen van grondverf en twee lagen eindlak. Na het verrichten van alle vastgelegde handelingen wordt een visuele inspectie uitgevoerd, proefgedraaid en de aandrijving gemarkeerd met een controlesticker.
Het testrapport dat na elke revisie wordt opgesteld, kan door HAK altijd worden ingezien. Gemiddeld varieert het aantal uren werk per aandrijving van twee tot vijfenhalf uur. “Voor het uitvoeren van het standaardprotocol hebben we met Stolk Transmission Services per type motor een vaste prijsafspraak gemaakt”, aldus de Jong.

Nieuwbouw
Naast de revisie van elektromechanische aandrijvingen is Stolk Transmission Services ook betrokken bij nieuwbouw. Krijgt een productielijn een update, dan gebeurt dat altijd in overleg met Stolk. Peeters vertelt: “Wij kijken onder meer naar de plek waar de aandrijving komt te staan. Is dat vlak boven de grond dan krijgt de te leveren elektromechanische aandrijving een wasstraatbehandeling, conform specificaties die vooraf met HAK zijn opgesteld. Bij een wasstraatbehandeling worden de lagerschilden afgedicht, andere typen lagers toegepast, ondergaat de stator een IP 65-S-behandeling, wordt de klemmenkast ingegoten en worden de wikkelingen van de stator extra gelakt. Dit alles met als doel de productielijn zo storingsvrij mogelijk te kunnen laten draaien.”
Andere belangrijke aspecten waarop wordt gelet zijn de bereikbaarheid en de montagewijze. Een voorbeeld ter illustratie. HAK heeft bij de pallettisseermachines jarenlang gewerkt met standaard motoren. In de praktijk waren ze echter lastig te demonteren voor revisie. In overleg met Stolk is gezocht naar een andere, efficiëntere montagewijze. De oplossing moest (de-)montagetijd besparen en bovendien leiden tot minder slijtage op de as en de aandrijving. Uiteindelijk leidde dit tot het uitvoeren van de assen met klembussen. De Jong: “Een praktische oplossing die we inmiddels op meerdere plaatsen in onze productie hebben toegepast.”

Juiste balans
Bij HAK wordt vijf dagen per week 24 uur gewerkt in drie ploegen. Anderhalf uur per dag wordt besteed aan hygiënisch onderhoud. Grotere onderhoudsklussen worden zo veel mogelijk uitgevoerd in het weekend of in het vroege voorjaar (de dalperiode). Het preventieve onderhoud aan de vul- en voorbewerkingslijnen geschiedt als de lijnen stil staan voor groot onderhoud. De Jong: “Elke dag opnieuw is het zoeken naar de juiste balans tussen productie, schoonmaak en onderhoud. We werken hier wel met voedingsmiddelen.”

Reageer op dit artikel