artikel

‘We praten met iedereen en willen met iedereen samenwerken’

Algemeen

Samenwerken is nodig om de voedingsmiddelenindustrie op de kaart te zetten, zowel economisch als op het terrein van scholing en onderwijs. In zuidoost Nederland hebben ondernemers de krachten gebundeld in Food Connection Point – aanspreekpunt voor overheden, kennisinstellingen en onderwijs- en opleidingsorganisaties. Voorzitter Frans Huijbregts: “We praten met iedereen en werken het liefst met iedereen samen.”

“Als foodsector zijn we niet aanspreekbaar. Als branche worden we niet erkend. Jongens dat gaat helemaal fout.” Met die woorden luidde zo’n zeven jaar geleden Frans Huijbregts in de regio Helmond de noodklok. Huijbregts is directeur-eigenaar van de Huijbregts Groep, specialist in poederlogistiek. Hij was gevraagd voor gemeentelijk overleg in Helmond over werkgelegenheidszaken. Daar bemerkte Huijbregts dat sectoren als de metaal en elektrotechniek zich hard maakten voor voldoende gekwalificeerde werknemers. “Maar de aantallen die zij noemden stonden in geen verhouding tot de mensen die werk vinden in de foodbranche. Op de achterkant van een sigarendoosje rekende ik uit dat het alleen al in de regio Helmond om zo’n zes tot zevenduizend arbeidsplaatsen ging. Zo’n grote werkgever moet zich organiseren om erkenning te krijgen en een dagopleiding in de regio op te zetten om mensen te scholen, zo was mijn gedachtegang. Ik heb toen alle fabrikanten in de regio bijeen geroepen.”
Huijbregts gaf daarmee de aftrap van wat inmiddels Food Connection Point (FCP) is, de foodondernemersorganisatie voor belangenbehartiging op regionaal, nationaal en Europees niveau. In deze stichting participeren de foodregio’s zuidoost, noordoost en midden Brabant, waar in totaal 90.000 mensen in de voedingsmiddelensector werken. Samenwerken is het credo: “We willen onderling en met iedereen op elke manier samenwerken om als bedrijven optimaal te functioneren. Daarvoor is het essentieel dat je op een dusdanige manier georganiseerd bent dat er voor de gemeente, provincie, Den Haag en Brussel een aanspreekpunt is”, aldus de FCP-voorzitter.

Imagoprobleem
FCP is ontstaan vanuit het tekort aan gekwalificeerd personeel. “In feite”, zo brengt Huijbregts dit probleem terug tot de essentie, “kampen we als foodbranche met een imagoprobleem. De voedingsmiddelenindustrie bestaat uit allemaal onafhankelijke branches die vanuit het verleden nooit als sector zijn gezien. Kijk naar mijn bedrijf, gerubriceerd als een groothandel en vrij beroep, terwijl het toch alles te maken heeft met food.
Bovendien gaat het om veel mkb-bedrijven. Grote bedrijven zijn er wel maar fungeren, in tegenstelling tot andere sectoren, niet als trekker. De versnippering ontstaat doordat in food een klein bedrijf ook een A-merk kan neerzetten. In andere branches lukt dat niet. Daarnaast is de verhouding tussen mkb en grote bedrijven veranderd doordat multinationals stukken hebben afgestoten en er zo decentralisatie heeft plaatsgevonden. Verder wordt er op overheidsniveau altijd gesproken over de agrofoodsector. Maar agro is aanbodgericht en food is vraaggestuurd. Kortom door LNV wordt het verschil onvoldoende onderkend. Gevolg is dat je op het terrein van scholing ziet dat food nauwelijks aan zijn trekken komt.”

Food Campus Helmond
Volgens Huijbregts moeten er opleidingen komen die zijn ingebed in de regio. In Helmond wordt gewerkt aan een food-campus met een doorlopende leerlijn van vmbo tot en met hbo. Onderwijsinstellingen die daarvoor interesse toonden, zijn erbij betrokken. “We sluiten niemand uit”, betoogt de voorzitter.
Het grootste hiaat zit volgens Huijbregts bij het mbo. “Het mag duidelijk zijn dat op hbo- en wo-niveau de opleidingen goed geregeld zijn. De onderkant van de arbeidsmarkt is een probleem, ook voor de overheid. Wij bieden daar een oplossing voor want we hebben veel goede mensen nodig. Daar kan een overheid wat mee. Organisaties als de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, gemeente Helmond en ga zo maar door, komen naar ons toe. Nu we georganiseerd zijn, kan dat ook.”

Praktijkproblemen
Naast het werkveld arbeidsmarkt en onderwijs behoren ook product- en procesinnovatie tot het aandachtsgebied van FCP. Wat er daadwerkelijk op de agenda komt, wordt vier keer per jaar bepaald in het Food Café. “Morgen komen de ondernemers weer bijeen”, zo licht Huijbregts toe. “Daarna gaan de werkgroepen aan de slag.”
De onderwerpen komen dus nadrukkelijk uit de praktijk. Huijbregts geeft een voorbeeld: “Ondernemers merken dat NIR een technologie is die prima voldoet voor in-line kwaliteitscontrole. Wij zorgen dan dat er een hbo-opleiding komt die hierin is gespecialiseerd.”
Wetgeving is een ander aandachtsgebied dat vanuit de ondernemers is aangedragen. De focus van FCP ligt dan niet op de totstandkoming (“Daar zijn organisaties als de FNLI veel beter in. Zij hebben een andere agenda”, aldus Huijbregts) maar op het terrein van de interpretatie. “Die interpretatie kan per branche heel verschillend zijn. De overheid heeft daar moeite mee, maar het is wel de praktijk.” FCP praat met de VWA op regionaal niveau.

Onze verdienste
Na zo’n zeven jaar is Huijbregts blij dat het enthousiasme om samen te werken alleen maar groeit. Vorig jaar ging FCP officieel van start. “Kijk wat we allemaal op het terrein van onderwijs, scholing en arbeidsmarkt doen.” Enthousiast laat hij de laatste poster met vacatures zien. “Die verspreiden we hier in de regio en we publiceren in meer dan vijftien regionale dag- en weekbladen.”
Wat er op het terrein van imago is bereikt, strekt de FCP-man eveneens tot tevredenheid. “Je hoeft maar een economische beleidsnota open te slaan en je ziet food staan. Echt dat is onze verdienste. Van Den Haag tot en met Brussel hebben we food naar voren gebracht.”

Eén stem
Doel is om een zo groot mogelijk cluster naar de toekomst te hebben. “Als er een organisatie is voor een bepaald probleem bij ondernemers, dan sluiten we daarbij aan. Is er niets, dan pakken we het op. Met wie we samenwerken? Flanders Food in België, First in Food, Ondernemers Sociëteit Vleessector, Erasmus Universiteit, Food Valley, Food & Nutrition Delta. Te veel om op te noemen. We willen ook met ondernemersorganisaties in andere regio’s samenwerken. De kern is: hoe meer je georganiseerd bent, des de gemakkelijker ben je een aanspreekpunt en breng je één stem naar buiten. Voor zo’n grote sector als food is dat echt noodzakelijk. Dan kun je wat bereiken.”

Reageer op dit artikel