artikel

Antioxidanten

Algemeen

De in juli 2006 verschenen Richtlijn 2006/52/EG, beter bekend als additievenrichtlijn, wijzigt het gebruik van bepaalde voedingsmiddelenadditieven aanzienlijk. Na nitraten en nitrieten (VMT 22) en conserveermiddelen (VMT 24) worden nu de antioxidanten behandeld.

Nederland heeft Richtlijn 2006/52/EG vertaald naar de nationale wetgeving via het aanpassen van de ‘Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen’. Deze is per 7 november 2006 gewijzigd. Voedingsmiddelenbedrijven hebben tot 15 februari 2008 de tijd om hun receptuur aan de nieuwe regelgeving aan te passen. Daarna is het verboden om voedingsmiddelen die niet voldoen aan de gewijzigde regelgeving te verhandelen. Wel mogen de vóór 15 augustus 2008 in de handel gebrachte of geëtiketteerde voedingsmiddelen die niet aan de regelgeving voldoen, worden verkocht zolang de voorraad strekt.

Achtergrond
Met betrekking tot de categorie antioxidanten heeft de EFSA gegevens over de veiligheid van tert-butylhydrochinon (TBHQ) beoordeeld en daarover in 2004 advies uitgebracht. Zij heeft voor dit antioxidant een ADI (acceptable daily intake: gemiddelde hoeveelheid die dagelijks kan worden opgenomen zonder dat dit leidt tot merkbare lichamelijke gevolgen) vastgesteld van 0 tot 0,7 mg/kg lichaamsgewicht. De EFSA concludeert verder dat het gebruik van dit antioxidant in bepaalde concentraties in bepaalde voedingsmiddelen aanvaardbaar is en dat het gebruik van dit tot dan toe verboden additief moet worden toegestaan. Deze bevindingen zijn aanleiding geweest voor het herevalueren en wijzigen van een aantal andere al langere tijd toegestane additieven in deze categorie.

Wijzigingen
Het gebruik van bepaalde antioxidanten is in de regelgeving vastgelegd in een tabel. In die tabel is in de kolom ‘Maximumconcentratie (mg/kg)’ een noot in de vorm van een *, een asterisk, geplaatst. De tekst bij deze noot moest door het toestaan van het gebruik van E 319 tert-butylhydrochinon (TBHQ) worden gewijzigd. Dit additief is opgenomen in de opsomming van additieven. De tekst van de noot is nu: Het teken * in de tabel wijst op de evenredigheidsregel: als combinaties van gallaten, TBHQ, BHA en BHT worden gebruikt, dan moeten de afzonderlijke gehaltes evenredig worden verminderd.”
Naast wijzigingen van het gebruik van bepaalde antioxidanten is nu het gebruik van het additief E 586 4-Hexylresorcinol mogelijk. De voornaamste wijzigingen zijn in de tabel aangegeven.

Reageer op dit artikel