artikel

Slim instrumentarium voor voedingslabs

Algemeen

De sectie Laboratoriumtechnologie van Het Instrument toonde op de gelijknamige beurs in Utrecht innovaties, zoals geautomatiseerde analyses en een nieuwe generatie testkits. Tijdwinst en kostenbesparing zijn de belangrijkste voordelen voor de productielabs in de voedingsmiddelenindustrie.

Met de veelzeggende naam Tempo speelt BioMérieux prima in op de wens van de industrie om snel uitslag te krijgen over de microbiële status van de producten. Met dit ‘compleet nieuwe concept’ kunnen op gestandaardiseerde en inmiddels AFNOR-gevalideerde wijze diverse kiemgetallen worden bepaald. Vier tests zijn beschikbaar: voor Enterobacteriaceae (AFNOR vanaf december 2006), totaal aëroob, coliformen en E-coli-kiemgetal. “Vergeleken met de traditionele ISO-methode bespaart de Tempo Methode minimaal dertig tot veertig procent hands-on time”, aldus Eric Samuels, verantwoordelijk voor de verkoop en marketing in Nederland Dat komt vooral omdat het systeem werkt met kant-en-klare vials met media: een ingenieuze MPN-card die het maken van extra verdunningen overbodig maakt, evenals het schrijven en gieten van platen.

De media-flesjes met het monster worden geplaatst in een tray. Vervolgens worden de bijbehorende TEMPO-cards met rietje, na te zijn gescand, in de tray geplaatst en wel zo dat het rietje in het monsterflesje staat. De tray, met ruimte voor zes testen, wordt in het vulstation (filler) geplaatst waarna de kaarten onder vacuüm met het monster worden gevuld. Na bebroeden wordt de tray in het uitleesstation (reader) geplaatst en worden de kaarten automatisch uitgelezen. De meetgegevens worden vertaald naar een kiemgetal.

“Door de vergaande automatisering van het inzetten en aflezen kan relatief laaggeschoold labpersoneel de bepalingen uitvoeren”, aldus Samuels. “We willen onder andere via een verdere optimalisatie van media de analysetijdsduur nog verder terugdringen. Voor het totaal aëroob kiemgetal willen we naar een dag, nu is dat nog veertig tot achtenveertig uur.” De overige testen worden al na één dag afgelezen.

Pathogenen met PCR
BioRad introduceerde op de beurs de MJ Mini, het kleine broertje van de IQ-Check. Het bedrijf komt hiermee tegemoet aan de wensen van kleinere productielabs om een kostendekkende realtime (RT) PCR-analyse te kunnen uitvoeren. De test hoeft dan niet meer te worden uitbesteed. De grote versie (96 monsters per keer) is nu drie jaar op de markt en wordt tot nu toe vooral in de (pluimvee)vleessector gebruikt voor de detectie van Salmonella’s. De realtime (RT) PCR-methode is AFNOR-gevalideerd en wordt steeds specifieker en gevoeliger, zodat ook serotypering mogelijk wordt. Zo’n twaalf productie- en contractlabs werken er nu mee. Belangrijkste voordeel is dat er al na een dag uitsluitsel is over een eventuele besmetting, een tijdbesparing van minstens een dag ten opzichte van de klassieke ISO-methode. “De snelheid waarmee het lichtsignaal opkomt, is tevens een indicatie voor het aantal Salmonella’s dat in het monster aanwezig is”, aldus business development manager Danny Debecker. Met de MJ Mini kunnen achtenveertig monsters per keer worden ingezet. “De kosten per test bedragen ongeveer een euro meer dan die van de IQ-Check.”
Door de DNA-extractie te automatiseren kunnen laboratoria tijd winnen bij de uitvoering van de PCR-test. Productspecialist Rogier van Otterlo. “Deze automatiseringsstap wordt in Frankrijk ontwikkeld. Straks is de hele DNA-extractieprocedure in een half uurtje gebeurd.”

Chromogene media
Voor klanten die snel en eenvoudig microben willen detecteren, biedt BioRad een groot aantal chromogene media aan. Door de verkleuring kan de laborant vaak direct zien om welk serotype het gaat. De tijdrovende selectieve ophoping kan dan achterwege blijven. Op de beurs werd voor E. coli 157H7 een chromogeen medium gelanceerd. Voor Salmonella en Listeria monocytogenes waren deze er al. Vanaf februari, maart volgend jaar hoopt BioRad ook chromogene media voor Campylobacter te kunnen leveren. Chromogene kweekmedia geven volgens Van Otterlo binnen 24 uur antwoord op de vraag of producten besmet zijn met Salmonella (18 uur) of Listeria (24 uur). “Dat scheelt dagen ten opzichte van de klassieke kweek. Het is een pure reactiemeting van de enzymatische activiteit. Je ziet de koloniën en identificeert de pathogenen. Je hebt daarmee ook een telling van je coliformen. Bovendien mis je met klassieke kweek de niet-bewegende bacteriën, die komen er met MSRV [Modified Semisolid Rappaport-Vassiliadis ofwel grensreactie in halfvast medium, red.] wel uit.” Nog een voordeeltje: de Raad voor Accreditatie heeft deze sneltesten als analysemethode goedgekeurd. Ze voldoen aan de ISO-norm.

Biotypering
Hightech is een methode voor microbiologische speciesbepaling met vluchttijdmassaspectrometrie van Bruker Daltonics. Het gaat om het BioTyper-systeem dat in minuten een bacteriesoort kan herkennen. Dat is sneller dan welke PCR-methode dan ook. Een individuele, onbekende kolonie kan worden geïdentificeerd door directe monstername van intacte cellen of celextracten. In de massaspectrometer wordt het monster door middel van laserdesorptie-ionisatie gefragmenteerd, waarna de macromoleculen een vluchttijdbuis passeren. Verschillen in doorloopsnelheid en afbuiging in een elektromagnetisch veld leveren een spectrum op dat kenmerkend is voor een bepaalde pathogeen, bijvoorbeeld E.coli. Geavanceerde computersoftware evalueert vervolgens de data en de classificatie verschijnt op het scherm. De methode is zeer specifiek. Door de forse prijs zal de apparatuur vooral in onderzoekslabs te vinden zijn.

Varken of rund?
DNA-testkits voor diersoortbepaling levert Greiner Bio-one onder de naam CarnoCheck. De test is snel (enkele uren), specifiek, nauwkeurig en biedt een alternatief voor ELISA-assays. Bovendien kunnen er met één test acht verschillende diersoorten worden bepaald. Het gaat om ezel, kip, paard, kalkoen, rund, schaap, varken en geit. De testprocedure is als volgt: monstername en homogenisatie (dertig minuten), DNA-extractie (dertig minuten met commercieel beschikbare kits), vermenigvuldiging van het DNA (negentig minuten PCR) annex aanbrengen van fluorescent label op het diersoort kenmerkende cyt-b-gen, hybridisatie van het gelabelde PCR-product op de DNA-chip (tien minuten), scannen van de chip in de reader en uitlezen van de resultaten (tien minuten). Met deze snelle dierbepalingtest kunnen voedingslabs tot twaalf monsters tegelijk analyseren. De detectielimiet ligt op een besmettingsgraad van 0,5 tot 1%. Daarmee zijn dus ook vrij geringe contaminaties op te sporen.

Viscositeitsmeter
Foss Benelux toonde de sterk verbeterde viscositeitmeter RVA TecMaster van de Australische producent Newport Scientific. De robuuste uitvoering maakt het apparaat geschikt om niet alleen op het lab te gebruiken, maar ook in een productieomgeving. Al na zeven tot veelal vijftien minuten, afhankelijk van de gewenste parameters, kent de operator de verstijfselingkarakteristiek van zijn product waardoor hij het verhittingsproces eerder en beter op de productkwaliteit kan afstemmen. “In de bierbrouwerijsector bijvoorbeeld kan men de temperatuur veel nauwkeuriger inregelen. Daardoor kan aanzienlijke op de energiekosten worden bespaard”, aldus productspecialist Nico Muts. “In de bloemindustrie kan het bakproces nauwkeuriger worden ingeregeld waardoor enzymen en daarmee de smaak beter behouden blijven.

Reageer op dit artikel