artikel

Preventieve aanpak membraanvervuiling

Algemeen

Membraanvervuiling is het grootste probleem bij het gebruik van membraantechnologie voor de bereiding van proceswater. Kiwa Water Research ontwikkelt een preventieve aanpak voor beheersing van die vervuiling via hydraulische reiniging al dan niet in combinatie met chemische afdoding van de biomassa.

Reageer op dit artikel