artikel

ERP-markt blijft in beweging

Algemeen

Consolidatie van ERP-leveranciers, meer aandacht voor branchespecifieke oplossingen en het MKB. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen in de ERP-foodmarkt. Capgemini voerde voor de zesde keer het ERP-foodonderzoek uit, waarin leveranciers, systemen en functionaliteiten worden vergeleken. Conclusie: er blijft iets te kiezen voor foodbedrijven die een (nieuw) ERP-systeem zoeken.

In het MKB zijn nog veel bedrijven op zoek naar hun eerste echte ERP-systeem. Grotere bedrijven hebben al implementaties achter de rug maar ook daar blijft er aandacht voor ERP. Nieuwe versies, optimalisaties en herimplementaties vragen aandacht, mede als gevolg van veranderingen in organisatiestructuren, wet- en regelgeving en samenwerkingsverbanden. Voor grote en kleine bedrijven geldt dat ERP-systemen de ruggegraat van de informatievoorziening vormen.

Trends
Capgemini signaleert als belangrijkste trends:
– Meer registratie van gegevens over voedselkwaliteit en traceerbaarheid.
– Meer samenwerking in de keten en daardoor aandacht voor Vendor Managed Inventory (logistieke samenwerking tussen afnemer en leverancier), labeling/RFID en datasynchronisatie.
– Toegenomen aandacht voor receptuurbeheer en productontwikkeling.
– Wijzigingen in organisatiestructuren (productieverplaatsing, scheiding productie- en verkooporganisatie, bedrijfsfusie).
Het succesvol volgen van deze ontwikkelingen staat of valt bij een goede ondersteuning door informatiesystemen. Het ERP-systeem vormt hiervan vaak de basis.

Branchespecifiek
Werd de ERP-markt een aantal jaren geleden beheerst door economische terugslag, nu zijn vooral overnames, investeringen en samenwerkingsverbanden te zien. De afgelopen jaren heeft een grote consolidatie van ERP-leveranciers plaatsgevonden die nog altijd niet is afgerond. Samenvoeging van functionaliteiten en toegenomen bedrijfszekerheid zijn de voordelen hiervan voor fabrikanten. De consolidatie brengt ook onzekerheid met zich mee over de continuïteit van geïmplementeerde ERP-systemen.
Tegenwoordig bieden steeds meer leveranciers branchespecifieke oplossingen aan, ontwikkeld door de leveranciers zelf of hun partners.
Tot een aantal jaren geleden bestond een duidelijke scheiding tussen leveranciers van ERP-pakketten en leveranciers van aanvullende modules als APS, CRM en WMS. Dat is niet meer zo. Voorgegaan door spelers als SAP en Oracle hebben ERP-leveranciers een uitgebreide productportfolio opgebouwd. Hoewel sommige modules concurreren met de leidende oplossingen van specialistische leveranciers, blijkt uit het onderzoek dat veel leveranciers hun aanvullende modules nog bij geen of een beperkt aantal klanten hebben geïmplementeerd.

Middensegment
In het verleden waren ERP-leveranciers vooral gericht op grote bedrijven en minder op het MKB (zie tabel). Tegenwoordig richten bijna alle leveranciers zich (ook) op bedrijven met 20 tot 150 gebruikers. Leveranciers die van oorsprong voor grote klanten werkten, hebben hun pakketten, verkoop- en implementatiekanalen aangepast om het middensegment beter te bedienen. Ook de leveranciers van pakketten voor bedrijven met minder dan 20 gebruikers proberen een graantje aan de onderkant van het grote middensegment mee te pikken. Voor bedrijven met beperkte ERP-wensen kunnen ook deze partijen een aantrekkelijke partner vormen.

Koplopers, volgers en nichespelers
Voor de beoordeling van de positie van ERP-foodpakketten is gekeken naar de volgende criteria: (de groei in) het aantal implementaties in de food in Nederland, de grootste concurrenten zoals gezien door de ERP-leveranciers zelf, en de ervaringen van Capgemini-consultants in selectietrajecten. Uit het onderzoek komen een aantal leiders, een behoorlijk aantal volgers en nichespelers, en tenslotte de achterblijvers en afvallers naar voren.

De leider voor grotere bedrijven is duidelijk SAP. SAP is, net als in 2003, ondanks de inspanningen en consolidatieslagen bij concurrenten nog altijd de leidende speler voor grotere food-bedrijven. Ook JDE Enterprise One, inmiddels overgenomen door Oracle, heeft haar positie in dit segment verder verstevigd. Intentia, in 2003 nog benoemd als een leidende speler, heeft het aantal implementaties niet ver kunnen uitbreiden maar wordt nog wel gezien als een belangrijke concurrent. MFG/Pro, in 2000 nog leider in deze markt, heeft de neergaande trend uit 2003 niet kunnen keren. Tenslotte zijn de pakketten van iBaan, GEAC System 21 en eBPCS verdwenen.

Voor de middelgrote en kleinere bedrijven zijn er veel aanbieders. Wat opvalt is de opkomst van Microsoft Dynamics NAV. Microsoft is een partij met veel investeringsmogelijkheden en werkt met partners die zelf hun branchespecifieke add-ons ontwikkelen. Vooral Schouw Informatisering heeft de afgelopen jaren veel implementaties tot stand gebracht. Van de pakketten voor kleine en middelgrote bedrijven laten Exact, CSB, Fobis en Vers 3000 een groot aantal food-implementaties in Nederland zien.

Verschil in functionaliteit
Uit het onderzoek blijkt dat er nog altijd behoorlijke verschillen in de geboden functionaliteiten bestaan, vooral bij pakketten voor het MKB. Er zijn functionaliteitverschillen in de breedte en in de diepte. In de breedte bieden sommige pakketten geen of beperkte ondersteuning voor bepaalde processen, bijvoorbeeld planning of kwaliteitmanagement. In de diepte bestaan verschillen in het leveren van specifieke functionaliteiten, bijvoorbeeld het gebruik van shelf life van batches in materiaalbehoefteberekeningen.

Een functionaliteitanalyse geeft een goed beeld van de geschiktheid van pakketten voor een bepaald foodbedrijf. Daarnaast is in een selectietraject het uitvoeren van productdemonstraties volgens vooraf uitgedachte scripts zinvol. Vaak dan pas worden de voor een specifieke bedrijfssituatie zwakke plekken van een pakket duidelijk. Deze inspanning betaalt zich snel terug: het gaat bij ERP tenslotte om een stevige ruggegraat voor de informatievoorziening.

Reageer op dit artikel