artikel

Databank voor de bakkerijketen

Algemeen

De bakkerijsector neemt begin oktober de internetsite SpecsPlaza in gebruik. Toeleveranciers vullen deze ingrediëntendatabank met specificaties. Bakkers kunnen met deze informatie etiketten samenstellen die voldoen aan de Warenwet. De recent goedgekeurde Food and Beverage Externsion dient als basis voor de informatieoverdracht.

Afgelopen juni presenteerde de bakkerijsector de internetsite BakkerijPlaza (www.bakkerijplaza.nl). Op dit interactieve kennisplein komen informatiestromen voor alle schakels in de bakkerijketen samen. Via dit plein verkrijgt de bakkerijketen uniforme informatie en hulpmiddelen waarmee zij snel kunnen inspelen op actuele eisen van overheid en afnemers.

Het eerste hulpmiddel voor de bakkerijketen is SpecsPlaza, een ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen. De databank moet een einde maken aan de situatie waarin circa 700 producenten van grondstoffen hun gegevens op meerdere plaatsen moeten invoeren en 75 industriële en 2.300 ambachtelijke bakkers voor hun gegevens meerdere bronnen moeten raadplegen.

De databank wordt dus de digitale snelweg voor het uitwisselen van uniforme gegevens over de ingrediënten die bakkers gebruiken voor hun brood en banket. De meelfabrikanten en de bakkerijgrondstoffenindustrie vullen op vrijwillige basis de databank met hun productsamenstellingen. Afhankelijk van de bereidheid bij de leveranciers om in totaal circa 10.000 productspecificaties bij SpecsPlaza aan te leveren, verwacht het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten de databank begin oktober operationeel hebben. De toeleveranciers kunnen hiervoor speciaal ontwikkelde software bestellen, of het invoeren van productspecificaties uitbesteden. Het productschap hoopt minimaal 80% van alle specificaties in de databank te krijgen.

Breed gedragen
“Met SpecsPlaza verwachten we voor meelfabrikanten, producenten van bakkerijgrondstoffen en bakkers een aanzienlijk informatieprobleem rondom het etiket te verbeteren”, aldus Anneke van de Kamp, die namens het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten een van de trekkers is van het project. Andere betrokken partijen zijn de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen, de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, de Nederlandse Vereniging van Meelfabrikanten, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en groothandel. Het Nederlands Bakkerij Centrum is als kennis- en adviescentrum eveneens nauw betrokken bij het informatieplein.

Food-Guard Europe, dat diensten levert op de terreinen hygiëne, foodmanagement en ICT, bouwt de databank. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande databases en applicaties die zich al hebben bewezen De ontwikkelingskosten en toekomstige gebruikskosten voor het bedrijfsleven blijven daardoor zo laag mogelijk.
Correct etiket
Op basis van de receptuur halen de bakkers met behulp van speciale software de specificaties uit de databank. In het geval dat een bakker ingrediënten gebruikt die niet in de databank van SpecsPlaza zijn opgenomen, voorziet zijn bakkerijsoftware in de mogelijkheid specificaties lokaal in te voeren.

Aan de hand van alle specificaties stelt SpecsPlaza een warenwettelijk correct etiket samen met daarop de juiste ingrediëntenbenaming en -declaratie, allergeneninformatie, de procentuele vermelding van de ingrediënten, ggo-informatie en informatie over doorstraalde waren.

SpecsPlaza kent controlemechanismen, waarin de belangrijkste punten zijn opgenomen voor het maken van een etiket. Dit is inclusief belangrijke wettelijke regels, zoals het omgaan met technische hulpstoffen, indamping, de vermelding van vetten, KWID, enzovoorts.

Beveiliging
Voor toeleveranciers is de samenstelling van hun grondstoffen en ingrediënten core business. Hun deelname aan de ingrediëntendatabank hangt sterk af van de zorgvuldigheid waarmee met hun specificaties wordt omgegaan. Daarom kunnen zij via de software van SpecsPlaza bepalen wie toegang heeft tot hun specificaties. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruikers benoemen of zelfs uitsluiten.

Vanuit de SpecsPlaza-software kan de eigenaar vervolgens de specificaties naar de centrale databank van SpecsPlaza sturen. Daar worden ze met een ‘hold’-code opgeslagen. Na expliciete goedkeuring door de eigenaar worden de specificaties in het toegankelijke deel van de databank geplaatst. Op dat moment zijn de specificaties beschikbaar voor de afnemers die geautoriseerd zijn. Anderen kunnen deze niet benaderen. Indien gewenst kan de leverancier de uiteindelijke informatieoverdracht vanuit de databank naar de computer van de bakker versleutelen.

Uniform
Naast de beveiliging van de specificaties is ook de uniformiteit bij het uitwisselen van informatie een belangrijke voorwaarde voor de toeleveranciers om deel te nemen aan de ingrediëntendatabank. Vandaar dat contact is gelegd met GS1, de internationale organisatie achter de streepjescodes. GS1 is de initiatiefnemer van de Food and Beverage Extension. Deze standaard dient om informatie over onder meer allergenen, ingrediënten, voedingswaarden en bereidingsvoorschriften uniform, elektronisch uit te kunnen wisselen. Loek Boortman, namens GS1 als adviseur bij SpecsPlaza betrokken, zegt hierover: “De Food and Beverage Extension legt niet alleen vast welke gegevens moeten worden uitgewisseld, maar ook de volgorde en de computertaal [XML, red.].

In augustus 2006 is de Food and Beverage Extension officieel goedgekeurd. Het beschikbaar zijn van deze standaard was voor veel partijen in de bakkerijketen een belangrijke voorwaarde bij het opzetten van SpecsPlaza. De ingrediëntendatabank zal namelijk ook veel worden gebruikt voor communicatie met partijen in de keten die domweg niet anders verwachten dan dat zij de gegevens volgens één internationale standaard krijgen aangeleverd. Een flink aantal nationale en internationale bedrijven, alsook het internationale netwerk van GS1-datapools, hebben aangegeven de standaard ook daadwerkelijk in hun programmatuur te zullen inbouwen.’”

Toekomstmuziek
Met het kunnen samenstellen van een warenwettelijk correct etiket zet de bakkerijketen een belangrijke stap in de richting van een totaaloplossing voor het eigen bedrijfsleven. De informatiebehoefte van de markt gaat echter verder. Vandaar dat de initiatiefnemers overwegen om SpecsPlaza verder uit te breiden. Bedrijven zouden dan ook wettelijk niet-verplichte informatie via SpecsPlaza aan hun afnemers kunnen aanbieden. Gedacht kan worden aan organoleptische kenmerken, voedingswaarde of bijvoorbeeld microbiologische informatie.

Is SpecsPlaza eenmaal operationeel, dan klinkt er voor de bakkerijsector aantrekkelijke toekomstmuziek. Want naast het etiket zijn er volop andere mogelijkheden om de consument van de nodige productinformatie te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan informatiezuilen in winkels, waar de consument kan surfen door het assortiment, op zoek naar het artikel dat het best in zijn gezondheidsbeleving past.

Naast de ingrediëntendatabank zijn er ook plannen om andere modules aan BakkerijPlaza te koppelen. Zo hebben meerdere bedrijven uit de sector in het kader van voedselveiligheid gevraagd een databank voor risicoanalyses op het plein te plaatsen. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op de site www.bakkerijplaza.nl.

Reageer op dit artikel