artikel

Normen voor Fusarium-toxinen

Algemeen

Op 1 juli aanstaande wordt de EU-wetgeving voor mycotoxinen uitgebreid. Dan wordt Verordening 856/2005 van kracht die maximumgehalten stelt voor Fusarium-toxinen. De nieuwe regels waren voor Food Doctors aanleiding om op 23 maart voor zo’n 75 belangstellenden een workshop te organiseren over schimmels en mycotoxinen.

Reageer op dit artikel