artikel

Normen voor benzo(a)pyreen in levensmiddelen

Algemeen

Voor een aantal levensmiddelen zijn normen voor benzo(a)pyreen als merkstof voor de aanwezigheid van kankerverwekkende PAK’s in de regelgeving vastgelegd.

Reageer op dit artikel