artikel

Data voor retail moeten accurater

Algemeen

Voedingsmiddelenbedrijven geven vaak verkeerde informatie door aan hun afnemers. Retailers zullen de juistheid van bij hun aangeleverde data dan ook laten meewegen bij de uiteindelijke prijs van de producten. Op korte termijn moet een derde partij de gegevens controleren, op de langere termijn moeten bedrijven een gecertificeerd managementsysteem hebben.

Reageer op dit artikel