artikel

Innoveren via verpakken

Algemeen

In Vlaanderen is Pack4Food van start gegaan. Pack4Food is een consortium van bedrijven, kenniscentra en netwerkorganisaties dat staat voor een multidisciplinaire aanpak bij innoveren via het verpakken van levensmiddelen.

Pack4Food is opgericht in het kader van het IWT-TD-project (zie kader) ‘innoveren via de verpakking van levensmiddelen’, dat officieel 1 oktober 2005 van start ging. Doelstelling van het project is dienstverlening via het geven van advies en het opstellen van onderzoeksprojecten in antwoord op vragen van de deelnemende bedrijven. Tweede doel van Pack4Food is kennisverspreiding om de ontwikkeling en/of het gebruik van nieuwe verpakkingen in de voedingsmiddelenindustrie te stimuleren.

Technologische adviseurs
Twee technologische adviseurs die verbonden zijn aan de Universiteit Gent dragen zorg voor de projectuitvoering. Deelnemers aan Pack4Food kunnen met technologische vragen bij deze adviseurs terecht. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen:
– advies over beschermende verpakking tegen lichtoxidatie
– effect van verpakking op stabiliteit van voedingsmiddelen (kleur, smaak, et cetera)
– effect van verpakking op met omega-3 verrijkte levensmiddelen
– effect van gemodificeerde atmosfeer en de efficiëntie van verschillende gassamenstellingen
– zuurstofpermeatie
– microbiologische veiligheid van verpakte levensmiddelen
– bepalen van geschikte verpakkingen voor specifieke producten
– geschiktheid van biodegradeerbare verpakkingsmaterialen voor houdbaarheidsverlenging,
actieve en intelligente verpakkingen
– interpretatie van specificaties van geleverde grondstoffen en materialen

GTA’s
Naast korte technologische vragen zijn kortlopende projecten in de vorm van grondige technologische adviezen (GTA) mogelijk. Specifieke problemen en innovatieve ideeën kunnen meer in detail en experimenteel worden onderzocht gedurende maximaal tien werkdagen. De kosten worden voor 80% (MKB) of 50% (grote bedrijven) terugbetaald door het IWT. De verkregen informatie is evenals bij de korte technologische vragen vertrouwelijk en wordt dus niet voor een ander dan het aanvragende bedrijf gebruikt.
Verder onderzoek is mogelijk door IWT-innovatieprojecten aan te vragen. Het opstellen en indienen ervan kan met ondersteuning van de technologische adviseurs.

Technologiewacht
Voor de bedrijven wordt verder een technologiewacht opgericht. Deze wacht vertaalt technologische informatie uit de wetenschappelijke en technische literatuur naar meer toegankelijke teksten en verspreidt deze naar de deelnemende bedrijven. Nieuwe ontwikkelingen binnen het verpakkingsgebied worden zo op regelmatige basis aan de leden meegedeeld. Afhankelijk van de vraag van de bedrijven worden tevens werkgroepen en symposia georganiseerd rond bepaalde thema’s. Ook niet-aangesloten bedrijven kunnen zich hiervoor inschrijven. Niet-leden kunnen verder bij de technologische adviseurs terecht voor bijvoorbeeld doorverwijzing naar geschikte partners.

Reageer op dit artikel