artikel

Ingrediënten tijdelijk als allergeen geschrapt

Algemeen

De Europese Commissie heeft tijdelijk een aantal ingrediënten of stoffen van de lijst allergenen geschrapt. Deze ingrediënten hoeven niet meer als allergeen op het etiket te worden vermeld.

Het schrappen van een aantal ingrediënten of stoffen is vastgelegd in Richtlijn 2005/26/EG Geschrapte voedselingrediënten of stoffen. Voedingsmiddelenproducenten kunnen onderzoek doen naar de ingrediënten of stoffen om vast te stellen of ze definitief uit de bijlage III van de Europese Richtlijn 2000/13/EG Etikettering levensmiddelen en daarmee ook uit Bijlage III Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen kunnen worden geschrapt. Deze ingrediënten zijn tot en met 25 november 2007 geschrapt van de lijst. Zij hoeven dus niet te worden geëtiketteerd als allergene stoffen. De wijziging van de Europese regelgeving is nog niet doorgevoerd in de Nederlandse regelgeving.

Etikettering
Bij de bereiding van eet- of drinkwaren gebruikte allergene ingrediënten of stoffen die nog aanwezig zijn in het product, al dan niet in gewijzigde vorm, moeten op het etiket worden vermeld. Welke ingrediënten of stoffen als allergeen worden beschouwd, is vastgelegd in bijlage III van de Richtlijn 2000/13/EG Etikettering levensmiddelen. De vermelding op het etiket is niet vereist wanneer in de verkoopbenaming van het product duidelijk verwezen wordt naar het ingrediënt of de stof.

Evaluatie
De lijst met allergenen is inmiddels geëvalueerd en een aantal ingrediënten en stoffen zijn tijdelijk geschrapt. Op grond van artikel 9a Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen worden met ingang van 25 november 2005 ingrediënten of stoffen in de lijst van ingrediënten vermeld. Voor de ingrediënten of stoffen vermeld op de lijst van geschrapte ingrediënten of stoffen is vermelding niet verplicht. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat volgens lid 2 van artikel 9a Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen vermelding ook niet verplicht is als het ingrediënt terugkomt in de benaming van het product.

Reageer op dit artikel