artikel

Verantwoording bij CE-markeringen

Algemeen

In onze bakkerij heeft een medewerker een ongeval gehad met een bakblikkeninvetmachine, voorzien van een CE-markering. Tijdens het productieproces wilde een medewerker een bakblik dat verkeerd op het transportsysteem stond, corrigeren en kwam daardoor met zijn hand tussen het transportsysteem. Vanwege de letselschade werd de Arbeidsinspectie geïnformeerd. De inspecteur keurde vervolgens de machine af en gaf mij de opdracht om direct contact op te nemen met de leverancier over noodzakelijke aanpassingen. De leverancier paste tot tweemaal toe de machine aan, maar de inspecteur heeft nog steeds zijn goedkeuring niet gegeven. De hele procedure is door de inspectiedienst in verschillende brieven vastgelegd. Tot onze grote verbazing kregen wij onlangs een proces-verbaal van enkele duizenden euro’s omdat wij werken met een onveilige bakblikkeninvetmachine. Maar de machine is voorzien van een CE-markering en volgens de bijgeleverde documenten mogen wij geen aanpassingen verrichten omdat anders de aansprakelijkheid van de leverancier vervalt. Wat ik van u wil weten: Hoe kan het dat wij een proces-verbaal krijgen voor iets waar wij niet direct verantwoordelijk voor zijn en niets aan mogen doen?

De bakblikkeninvetmachine valt onder de definitie van de Machinerichtlijn 98/37/EG en de producent van de machine is volgens de richtlijn verantwoordelijk voor het apparaat. Om te kunnen verklaren dat zijn machine in overeenstemming is met de eisen uit de richtlijn, moet de fabrikant voor elke gefabriceerde machine een EG-verklaring van overeenstemming opstellen, een CE-markering aanbrengen en een Technisch Constructie Dossier samenstellen. Dit document kan in een kwestie van veiligheidstatus aantonen of de machine aan de eisen voldeed. Alleen de overheid is gerechtigd om het Technisch Constructie Dossier in te zien. Tot 1 september 2003 was de Arbeidsinspectie hiervoor de aangewezen instantie. Omdat de Europese Machinerichtlijn in de Nederlandse wetgeving was omgezet in de Wet op de gevaarlijke werktuigen kon de Arbeidsinspectie, nadat bij een werkgever was vastgesteld dat een onveilige machine met CE-markering werd gebruikt, de fabrikant aanspreken en passende maatregelen treffen.

Per 1 september 2003 is de Wet op gevaarlijke werktuigen ingetrokken en opgegaan in de Warenwet en het Besluit machines. Dat betekent dat niet de Arbeidsinspectie maar de Keuringsdienst van Waren de producent van de bakblikkeninvetmachine direct kan aanspreken over de veiligheidsstatus van zijn machines.

Indien uw bedrijf overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant de bakbikkeninvetmachine heeft gebruikt en u het samengesteld functioneren van deze machine veilig heeft afgedekt, is uw bedrijf ten onrechte door de Arbeidsinspectie aangesproken. Om een correct verweer te kunnen voeren, adviseren wij u een deskundige in te schakelen.

Reageer op dit artikel