artikel

Sportvoeding: Feiten, fabels en marktkansen

Algemeen

Met de Tour de France net achter de rug en de Olympische Spelen in het verschiet staat sportvoeding volop in de belangstelling. Er is op dit gebied sprake van veel bijgeloof en kennisleemtes, zo blijkt. Een sporter, een wetenschapper en een fabrikant aan het woord over feiten, fabels én marktkansen.

Reageer op dit artikel