artikel

Vijftien vragen over traceerbaarheid aan de VWA

Algemeen

De General Food Law (GFL) stelt slechts globale eisen aan traceerbaarheidssystemen. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft deze deels ingevuld. In de praktijk leven nog veel vragen over de nadere uitwerking van de globale EU-eisen en Nederlandse verbijzondering daarvan. VMT verzamelde er 15 en legde deze voor aan adjunct-inspecteur Handhaving John Vliegenhart die de activiteiten rond traceerbaarheid coördineert bij de Voedsel en Waren Autoriteit.

Reageer op dit artikel