artikel

‘Ketenkennis toepassen in de praktijk en tot waarde brengen’

Algemeen

Tien jaar lang werkt de stichting Agro Keten Kennis (AKK) al aan innovatie en duurzaamheid in agrofoodketens. Veel is bereikt, maar de missie is (nog) niet volbracht. Directeur ir. Woody Maijers ziet het daadwerkelijk toepassen van ketenkennis in de praktijk als een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. De voordelen van ketensamenwerking zou hij zelfs willen kwantificeren via de ‘return on investment’.

Reageer op dit artikel