artikel

‘Relateer maatregel aan volksgezondheid’

Algemeen

Maatregelen bij te hoge hoeveelheden residuen van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen moeten beter worden afgestemd op de risico’s voor de volksgezondheid. Ook moeten in alle EG-lidstaten dezelfde normen en acties gelden. Het ministerie is daarvan voorstander en wil hiervoor dit najaar aandacht vragen in de EU, al ligt dit onderwerp politiek erg gevoelig.

Reageer op dit artikel