artikel

PPE voorstander decontamineren, mits…

Algemeen

De pluimveesector deed al veel moeite om Salmonella en Campylobacter op pluimveevlees terug te dringen. Met wisselend succes. Het Productschap Pluimvee en Eieren is daarom voorstander van decontaminatie als sluitstuk van een ketengerichte aanpak. Belangrijke voorwaarde is dat dit in heel Europa wordt geregeld.

Reageer op dit artikel