artikel

Nederland kennis(loos)land

Algemeen

De overheid wil dat de BV Nederland, waaronder de voedingsmiddelenindustrie, de internationale concurrentie het hoofd biedt met kennisintensieve producten. De industrie, maar ook universiteiten en de kennisinstituten, zetten echter vraagtekens bij de manier waarop de overheid haar faciliterende rol invult. Goede ervaringen zijn opgedaan binnen het WCFS. De toepassing van fundamentele kennis blijft zorgelijk, zo leert een rondgang bij enkele toonaangevende personen in het veld.

Reageer op dit artikel