artikel

Onderzoekssubsidies juist voor het MKB

Algemeen

Het Zesde Kaderprogramma (KP6) biedt als een van de weinige Europese regelingen subsidiemogelijkheden voor uitsluitend MKB-bedrijven. Hierbij is vooral de Craft-regeling interessant. De weg naar EU-subsidie kan soms erg lang zijn en gaat beslist over vele hobbels. Een toelichting op het wat en hoe van de regelingen, aangevuld met praktische tips.

Reageer op dit artikel