artikel

Risicocommunicatie voorkomt miscommunicatie

Algemeen

Voedselveiligheid kent een objectieve, wetenschappelijke benadering, maar niet minder belangrijk is de subjectieve (consumenten)perceptie. Tijdens de tweejaarlijkse Euro Food Chem XII conferentie verbreedden de meer dan driehonderd deelnemers hun blikveld door zich niet alleen te laten informeren over nieuwe analytische methoden die de veiligheid moeten garanderen, maar zich ook te buigen over risicocommunciatie. De wetenschap moet de communicatiekloof dichten, zo luidde de boodschap.

Reageer op dit artikel