artikel

‘De liefde voor het vak met elkaar delen’

Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht hield 29 oktober haar oprichtingssymposium. Voorzitter is Bernd van der Meulen. Deze wil met zijn leden discussiëren over de rechtsontwikkeling op het gebied van levensmiddelenwetgeving. Over de General Food Law, de Codex of de Voedsel en Waren Autoriteit. Ieder praat op persoonlijke titel, zeg maar vanuit de liefde voor het vak. Belangenbehartiging wordt aan de bestaande gremia en het op te richten Instituut voor Levensmiddelenrecht overgelaten.

Reageer op dit artikel