artikel

Membranen voor proceswaterbereiding

Algemeen

Water wordt steeds schaarser en dus steeds duurder. Nieuwe ontwikkelingen in de membraantechnologie helpen de kosten van proceswaterbereiding te drukken en de belasting voor het milieu te verminderen. Aandachtspunten zijn het concentraatprobleem en het optreden van membraanvervuiling. Voor elk type vervuiling (deeltjesvervuiling, scaling en biofouling) bestaan meetmethoden om de mate van vervuiling en/of de potentie tot vervuiling te bepalen.

Reageer op dit artikel