Wettelijke norm minerale oliën nog lang niet in zicht

Den Haag, 23 februari 2017 12:11 | Willem-Paul de Mooij

De beheersing van ongewenste minerale oliën in verpakken zullen voorlopig een zaak blijven van de voedingsmiddelenindustrie zelf. Een wettelijke normstelling zal nog lang op zich laten wachten, laat minister Schippers van VWS weten. Op het Food Future Event op 23 maart ook uitgebreid aandacht voor dit dossier.

In een antwoord op kamervragen van Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) stelt Schippers dat het opstarten en uitvoeren van een monitoring van voedingsmiddelen en verpakkingen op minerale oliën een ‘geruime tijd’ in beslag zal nemen. “De resultaten van deze monitoring zijn nodig voor en zullen de basis vormen van nadere Europese besluitvorming. Eventuele wettelijke normen zijn niet op korte termijn te verwachten”, schrijft Schippers.

Maatregelen industrie

De minister wijst richting de voedingsmiddelenproducenten en de aanbieders van verpakkingsmaterialen voor de voorlopige oplossingen. De industrie heeft volgens Schippers zelf maatregelen in gang gezet die de hoeveelheid minerale oliën in verpakkingen moeten reduceren. Een van de mogelijkheden daarbij is het aanbrengen van een ‘functionele barrière’ op kartonnen verpakkingen.

EFSA onderzoek

De European Food Safety Authority (EFSA) constateerde reeds in 2013 dat er meer toxicologisch onderzoek nodig is en heeft toen een oproep gedaan voor onderzoeksvoorstellen op dit gebied. Binnen enkele weken verschijnt hier een rapport over.

Monitoring

De voorbereidingen voor een monitoring zijn overigens nog in volle gang. De commissie heeft al wel een lijst met te onderzoeken producten opgesteld. Die lijst is samengesteld op basis van hoe vaak een product wordt geconsumeerd, de gevoeligheid van verschillende categorieën mensen (zoals baby’s) en de beschikbaarheid van analysemethoden. Zo zouden verpakkingen pas vanaf 2018 kunnen worden onderzocht. De huidige analysemethoden hiervoor zijn echter  nog niet internationaal gestandaardiseerd en zijn volgens Schippers daarom nog niet te gebruiken.

Food Future Event

Een uitgebreide stand van zaken met betrekking tot minerale oliën wordt gegeven op het Food Future Event op donderdag 23 maart in Den Bosch. Ulphard Thoden van Velzen, senior packaging scientist, Wageningen Food & Biobased Research geeft een overzicht van wat er wel en niet bekend is over minerale oliën. Marcel de Vreeze, senior standardization consultant, NEN – AgroFood & Consument gaat in op een aantal (on)mogelijkheden van beschikbare analysemethoden. Geert de Rooij, manager levensmiddelenwetgeving en voedselveiligheid, FNLI, licht toe wat de levensmiddelenindustrie sinds 2012 heeft gedaan om de problematiek aan te pakken.

Hier vindt u de gehele inhoud van de middag parallelsessie over minerale oliën op het Food Future Event.

Meer informatie over het gehele event op 23 maart en mogelijkheid tot aanmelden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

sluiten X