Expertpanel: Wat is er nodig om de recyclebaarheid van verpakkingen te vergroten?

, 4 april 2019 15:00 | Maaike Tindemans

Voor het recyclen van verpakkingen is een ketenaanpak van groot belang. Hoe kan de recyclebaarheid van verpakkingen vergroot worden, zowel in kwaliteit als in kwantiteit? Vier experts uit de keten geven daarop hun visie. Deze nieuwe rubriek is verschenen in VMT 3 van 22 maart 2019.

Blok Afgesloten Content VMT