Waarom de voedingsmiddelenindustrie niet meer zonder IoT kan

Barneveld, 2 december 2017 16:13 | Jan van Dellen

Bedrijven in de levensmiddelenindustrie zijn al jaren doordrongen van het belang van tracking & tracing. Het meten en monitoren van fabriekscondities en actie ondernemen op de meetresultaten zijn in deze sector verankerd in de kwaliteitscontrole. Ook Internet of Things (IoT) is hierbij belangrijk.

Het recente Fipronil-schandaal benadrukt nog maar eens hoe belangrijk het is om de herkomst en bestemming van producten te kunnen traceren. En misschien is het ook een reden om serieus te kijken naar de volgende stap. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor Internet of Things (IoT).

Kwaliteitscontroles

Het kwaliteitscontroleproces blijft in ontwikkeling. En gecentraliseerde controlecentra, die een complexe voedingsmiddelenfabriek in zijn geheel kunnen bewaken, zijn inmiddels gemeengoed geworden. Het hele proces van inkoop, verwerking, verpakking en uiteindelijk opslag en transport wordt daarbij beheerd. IoT maakt niet alleen een nog grondigere en efficiëntere kwaliteitscontrole mogelijk, maar heeft ook het potentieel om een bedrijfsvoering te transformeren.

Crisismanagement

Om aan steeds strenger wordende regelgeving te voldoen maar ook om met zo weinig mogelijk schade een crisis zoals die van de Fipronil-eieren te kunnen doorstaan, moeten voedselverwerkende bedrijven een nauwe samenwerking aangaan met leveranciers, partners en afnemers.

De bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze solide preventieprocedures aanhouden waarin zowel interne bedrijfsdata als externe data vanuit de hele supply chain worden meegenomen. Traceerbaarheid gaat verder dan weten waar een product vandaan komt en waar het naartoe gaat. Ook parameters over de omstandigheden van transport en opslag zijn van belang.

Voedselproductie en supply chain

IoT heeft een grote impact op veel aspecten van het productie-, supply chain management en logistieke proces, en heeft nog veel onderbenut potentieel. Scanners, barcodes en GPS-tracking apparaten worden nu al gebruikt om bewegingen van goederen in het magazijn en onderweg naar klanten te monitoren.

Uit onderzoek blijkt dat 35 procent van de fabrikanten momenteel al data uit slimme apparaten verzamelen en gebruiken om productie- en exploitatieprocessen te verbeteren, 17 procent zegt dit op korte termijn te willen invoeren.

Marges voedingsindustrie

Behalve voor tracking & tracing, kan IoT ook worden ingezet om inzichten te verschaffen die nodig zijn om binnen de smalle marges van de voedselverwerkende industrie meer efficiëntie te realiseren. Beter inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van binnenkomende ingrediënten met een korte houdbaarheid, en de mogelijkheid dit af te wegen tegen realtime-marktinformatie en historische data, vormen het fundament voor een geavanceerde planning.

Het bedrijf dat voorspellende tools tot zijn beschikking heeft die snel al deze datapunten kunnen analyseren, is spekkoper. Het minimaliseren van downtime en het nauwkeuriger opvolgen van orders, zorgt immers onder de streep voor een aanzienlijk positief effect.

Meer dan productieplanning

Maar de kracht van IoT bij het vergroten van de winstgevendheid op de werkvloer gaat verder dan productieplanning. Zo kan een onderhoudstechnicus dankzij IoT tijdens het sleutelen controleren of een reserveonderdeel nog op voorraad is en kan een magazijnbeheerder op zijn tablet aangeven waar vorkheftrucs of personeel zich bevinden.

De groeiende adoptiegraad van mobiele apparaten drukt een stempel op IoT-ontwikkelingen. Productiemanagers zijn niet langer gebonden aan kantoren, bureaus en pc’s. Ze lopen over de werkvloer en nemen beslissingen ter plaatse, in het hart van de operatie. Ze hebben 24/7 toegang tot kritische data en systemen nodig vanaf uiteenlopende locaties.

Context van data

Ondanks dat er technisch steeds meer mogelijk is en de kosten van het verzamelen van data dalen, worden verzamelde gegevens vaak nog te weinig benut. IoT kan pas echt waarde opleveren wanneer silo’s worden afgebroken en er over verschillende systemen heen kan worden gecommuniceerd. Data is immers zinloos als het geïsoleerd is opgeslagen en niet wordt ingezet in zijn breedste context.

Nu bedrijven realtime toegang hebben tot alle details uit het productieproces – binnen de fabrieksmuren en daarbuiten – zullen ze de echte waarde ervan inzien. Interoperabiliteit is het sleutelwoord, maar dit gaat verder dan een eenvoudige integratie. Data moeten in een bepaalde context worden ingezet en gebruikt om aan te zetten tot actie.

Data-analyse

De inzichten die worden verkregen uit data-analyse kunnen levensmiddelenfabrikanten helpen zich te richten op nieuwe markten, trends en doelgroepen. Ook biedt het informatie uit de markt over productgebruik en klantervaringen. Op het sociale front kunnen fabrikanten gebruikmaken van geïntegreerde tools om klantgesprekken te monitoren en marktkennis op te bouwen, en om belangrijke beslissingen te nemen over productontwerp en klantorders.

Productkwaliteit

Vandaag de dag worden er steeds hogere serviceniveaus geëist van de voedingsindustrie waarbij snelle levering, productkwaliteit en een uitstekende klantenservice de boventoon voeren. Consumenten hebben al snel hun woordje klaar en stappen gemakkelijk over naar een andere aanbieder als ze teleurgesteld zijn.

Voedingsmiddelenfabrikanten moeten leren omgaan met klanten die snel gepikeerd zijn en klachten over een product of dienst delen met honderdduizenden mensen op social media. Moderne oplossingen voor Customer Relationship Management (CRM), online portals en productconfiguratiemogelijkheden dragen bij aan het creëren van een positieve klantervaring. Garantiemanagement en aftermarketservice helpen de klantervaring ook na een aankoop te waarborgen.

IT in food

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat IoT kan betekenen voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Hoewel het evident is dat het speelveld snel en grondig verandert en dat de toekomst onvoorspelbaar is, moge wel duidelijk zijn dat data en IT de aanjager blijven van onderscheidende concurrentie.

De noodzaak om snel te kunnen reageren is een van de redenen waarom steeds meer bedrijven in de voedingsbranche hun belangrijkste IT-oplossingen naar de cloud verhuizen. De flexibiliteit en snelheid van cloudimplementatie en de hoge graad van veiligheid zijn fundamentele vereisten om werkelijk waarde uit IoT te kunnen halen.

Uitdagingen voedingsindustrie

De grootste uitdaging voor levensmiddelenfabrikanten ligt daarom niet in het definiëren van een visie over IoT, maar in het begrijpen waar de grootste winst te halen valt. Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften en mogelijkheden voor verbetering, dus het is belangrijk een route uit te stippelen voor het omzetten van data in zinvolle actie. Het doel is niet om zoveel mogelijk data te verzamelen, maar om ze strategisch in te zetten met de grootst mogelijke positieve impact op de toekomst van het bedrijf.