WHO: ‘Alle transvetzuren geproduceerd door industrie moeten uit ons voedsel’

Deventer, 16 mei 2018 11:33 | Coen Dros

De World Health Organisation (WHO) heeft een stappenplan opgezet om transvetten uit ons eten te bannen.

Dit stelt de WHO in een nieuwsbericht.

Volgens de WHO overlijden jaarlijks meer dan vijfhonderdduizend mensen aan hart- en vaatziekten als gevolg van de consumptie van transvetzuren. Daarom moeten volgens de organisatie wereldwijd alle transvetzuren uit voedingsmiddelen .

REPLACE stappenplan

De WHO stelde een stappenplan genaamd REPLACE op wat als gids voor overheden dient.
Replace staat voor:

 • Review (inzichtelijk maken in welk voedsel transvetten zitten);
 • Promote (de vervanging van transvetten door gezondere oliën promoten);
 • Legislate(wetgeving tegen transvetten opstellen);
 • Assess(het monitoren van transvet in de voedselvoorziening en consumptie ervan);
 • Create (bewustzijn creëren rondom de negatieve gevolgen voor gezondheid van mensen door consumptie van transvetten);
 • Enforce (regelgeving rondom transvetten toepassen).

Volgens Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO directeur, helpt het plan bij het elimineren van transvetten en ‘zal het een grote overwinning zijn voor het gevecht tegen hart- en vaatziekten wereldwijd.’

Eerlijke verdeling

Volgens de WHO hebben veel hoog-inkomen landen zoals Denemarken en, volgens het Voedingscentrum, ook Nederland al voorzorgsmaatregelen genomen en is de hoeveelheid transvetten drastisch verlaagd.

De organisatie stelt dan ook dat ‘vooral in laag- en middel-inkomen landen, waar er minder controle is op het gebruik van transvetten, actie nodig is zodat de voordelen overal op de wereld gelijk ervaren worden.’

Transvetten

Transvet komt volgens het Voedingscentrum van nature voor in melk en vlees van herkauwers zoals koeien en schapen. Echter, de WHO richt zich op transvetten geproduceerd door de industrie die toegepast worden in harde margarines, frituur-, bak- en braadvetten en in gebak, koek en snacks.

Het industrieel gedeeltelijk harden van vet is een bewerkingsproces van oliën en vetten om de houdbaarheid te vergroten en om de structuur steviger te maken. Bij het harden van vet ontstaan transvetten. Echter door aanpassingen van techniek en gebruik van andere grondstoffen kan dit voorkomen worden.

 • Imkje Tiesinga

  16 mei 2018 17:04:31

  Beste redactie,

  Misschien goed om te weten, dat in Nederland al sinds de jaren 1995/96 het initiatief is genomen om de hoeveelheid transvetzuren naar beneden te brengen. Resultaat is dat nu nog ongeveer 0,5% van de ingenomen energie komt van trans. Als maximum houdt de Gezondheidsraad 1% aan van zowel dierlijke als industriële transvetten. De van nature voorkomende trans maakt op dit moment hier al meer dan de helft van uit.

  Vriendelijke groet, Imkje Tiesinga