Vrijwillige herkomstetikettering: hoe zit het nou precies?

Deventer, 19 juni 2018 06:00 | Willem Paul de Mooij

De aangekondigde wetgeving over herkomstetikettering van voedingsmiddelen omvat extra regels als producenten vrijwillig een land, regio of plaatsnaam vermelden op het etiket. Hoe zit het nou precies?

Blok Afgesloten Content VMT