Vleeswarenindustrie uit forse kritiek op vakbonden

Deventer, 7 december 2017 09:55 | Sophie Laemers

De Nederlandse Vereniging voor de Vleeswarenindustrie (VNV) spreekt zich stevig uit over de acties van de vakbonden na het vastlopen van het cao-overleg. De vakbonden vinden de gestelde eisen zeer realistisch.

Volgens VNV ligt er een uitstekend voorstel op tafel en is het te gek voor woorden om daar nog actie over te voeren.

Voorzitter Jos Goebbels acht de eisen van de vakbonden onrealistisch, onredelijk en ze lopen volgens Goebbels zowel nationaal als internationaal uit de pas.

Stijging loonkosten

De eisen van de vakbonden zouden bij elkaar opgeteld leiden tot een stijging van de loonkosten met minimaal 10%.

“De oproep over een stijging van de loonkosten is door de vakbonden eenzijdig en ongenuanceerd vertaald naar de cao-tafel in de vleeswarenindustrie, terwijl de situatie in deze sector daar geen aanleiding toe biedt”, aldus Goebbels.

In het voorstel van de werkgevers staat een loonbod van 3,25% voor 17 maanden. De gemiddelde loonsverhoging ligt met 2,3% volgens cijfers van de Nederlandse Werkgeversvereniging (AWVN) boven het landelijke gemiddelde van 2% op dit moment, meldt VNV.

Volgens de vereniging hebben recent afgesloten cao’s in de voedingsmiddelenindustrie en de cao voor de supermarkten een beduidend lagere loonsverhoging laten zien.

“De voorgenomen acties zijn dan ook ridicuul. Er ligt een uitstekend loonbod op tafel en we hebben de bereidheid uitgesproken om decentraal over bepaalde onderwerpen verder te praten”, aldus Goebbels.

Concurrentie

Volgens vakbond FNV, de leidende partij bij de onderhandelingen, strijden medewerkers niet alleen om een hoger loon, maar ook om de arbeidsvoorwaarden. Inhoudelijke verbeteringen zoals een volledige doorbetaling van alle arbeidstijd die nodig is voor hygiënemaatregelen en omkleden, zijn volgens de vakbonden van belang.

Vakbond CNV vindt de arbeidsvoorwaarden ook van groot belang. "Door aanbestedingen ontstaat concurrentie en prijsdruk. Werknemers zien dat terug in hun loonstrook. Maar het gaat hier ook om het totale pakket, zoals vergoeding van reiskosten en doorbetaling tijdens het nemen van hygiënemaatregelen", aldus CNV.

Hygiënemaatregelen

Vakbond De Unie vindt de doorbetaling van de hygiënemaatregelen een belangrijk punt van discussie.

“Wij stellen zeer realistische eisen. Werkgevers moeten op zijn minst tegemoet komen aan de eisen die gesteld zijn omtrent de hygiënemaatregelen. Handen wassen gebeurt nu nog in eigen tijd. Werknemers zijn hier per dag een kwartier mee bezig. Heel plat gezegd: tijdens het werk vuile handen krijgen, betekent ook dat tijdens het werk de handen weer worden schoongemaakt. Werkgevers willen tenslotte dat hun werknemers voldoen aan de hygiëneregels zodra ze op werk komen. Wij hopen dat VNV inziet dat deze eisen het bedrijf ook ten goede komt”, aldus Van der Lit.

Imago

De resultaten van de vleeswarenindustrie staan volgens VNV al onder druk door de dalende consumptie en de hoge grondstofprijzen. “We werken hard aan het imago van onze sector en onze producten. Het zou zonde zijn als dit door de acties wordt overschaduwd.”