Vezelgehalte in brood duurzaam verdubbelen

Onderzoek van Wageningen UR laat zien dat het mogelijk is om met droge fractionering een vezelrijke fractie uit tarwezemelen te verkrijgen. Met deze fractie, rijk aan arabinoxylanen, is brood gebakken met een dubbel vezelgehalte. Wageningse wetenschappers zien nog veel meer mogelijkheden voor deze AX-fractie. Dit artikel is verschenen in VMT 4 van 19 april 2019.

Blok Afgesloten Content VMT