Supermarkten willen dat NVWA sneller informatie uitwisselt

Den Haag, 21 februari 2019 17:07 | Maurice de Jong

Tal van initiatieven en maatregelen passeerden de revue: maar voedselfraude blijft hardnekkig. Het is nooit helemaal uit te roeien. In deze vierdelige serie geven partijen actief in de voedingsmiddelenbranche hun visie over de aanpak van voedselfraude. Deel 1: supermarkten zetten in op ketentransparantie en informatie-uitwisseling.

Blok Afgesloten Content VMT