Suiker Unie gebruikt Big Data voor verduurzaming landbouw

Dinteloord , 3 mei 2017 14:44 | Maurice de Jong

Met inzichten uit Big Data wil Suiker Unie zijn boeren op termijn een gerichter landbouwadvies geven. De coöperatie stemt dit af op de individuele teler. De Cosun-dochter past hiervoor SAP-technologie en smart farming-oplossingen toe. “De app voor veldwaarnemingen is nog maar het begin.”

Met behulp van Big Data wil Suiker Unie de bietenopbrengst voor zichzelf en de telers vergroten. Tegelijkertijd werkt het bedrijf ook aan het verduurzamen en efficiënter maken van de bietenteelt.

Smart farming

Om de landbouw verder te optimaliseren, riep Suiker Unie de hulp in van softwareontwikkelaar The Next View uit Den Bosch. Die bouwde een smart farming-oplossing voor de het suikerbedrijf die bestaat uit een mobiele applicatie gebouwd met SAPU15-technologie. Ook SAP Nederland is bij het project betrokken.

Landbouwadviezen

Met de app kunnen de teeladviseurs van Suiker Unie hun veldwaarnemingen vastleggen en doorsturen naar het in-memoryplatform SAP HANA. Vervolgens leest Suiker Unie de gegevens uit waardoor een overzicht ontstaat per perceel van alle relevante landbouwgegevens geprojecteerd op een geografische kaart. Met die gegevens kan de coöperatie op termijn makkelijker gerichte landbouwadviezen geven aan telers.

“Door een beter inzicht in de feitelijke situatie bij individuele telers kunnen we hen gericht helpen met persoonlijk advies. Bijvoorbeeld welke rassen een teler moet uitzaaien voor het meest efficiënte bodemgebruik en minimaal verlies door ziektes”, verduidelijkt Jurriaan Visser, projectleider Agricultural Affairs bij Suiker Unie.

De app is volgens de projectleider nog maar een eerste stap. “Uiteindelijk wil Suiker Unie toe naar facts based farming. Wellicht kunnen we onze telers op termijn zelfs helpen met gericht adviezen in real-time.”

Volgens Kevin Carlyon van SAP Nederland valt er in de toekomst nog veel te verwachten van smart farming.

“Er gaat zoveel gebeuren, met name op het gebied van real-time alerting en het direct koppelen van acties aan inzichten. Dankzij dit soort samenwerkingen kunnen we met onze technologie daadwerkelijk bijdragen aan een effectievere en duurzamere landbouw.”